Velbesøgt temadag og årsmøde i PUR-sektionen 2019

PUR Sektionens årsmøde 2019

Den 15. maj blev der afholdt temadag og årsmøde i PUR-sektionen på Sinatur Hotel Storebælt. Arrangementet samlede igen i år den danske polyuretanbranche til en dag med masser af inspiration – særligt i forhold til temaet cirkulær økonomi – og der var som altid god mulighed for networking.

Del:

PUR sektionens bestyrelse havde valgt “Cirkulær økonomi – en trussel eller en mulighed for polyuretanbranchen?” som overskrift for årets temadag. Cirkulær økonomi drejer sig om at udvikle produkter, processer og forretningsmodeller, der tilgodeser, at råvarerne og materialerne kan bruges mere end én gang. Nogle af nøgleordene er genanvendelse, genbrug og design for disassembly.

Cirkulær økonomi og kravet om øget genanvendelse har et stykke tid været et højaktuelt emne indenfor termoplast. Særligt single-use og emballageindustrien møder i disse år meget skærpede krav og forbrugerpres mod at finde løsninger på genanvendelsesproblematikken. Derudover kommer der ny lovgivning fx single-use directive og udvidet producentansvar.

PUR-sektionens bestyrelse forventer at samme opmærksomhed finder vej til de øvrige plastområder – herunder PUR og kompositter – på trods af at disse hærdeplastmaterialer er sværere at genanvende. For visse materialer findes der endnu ikke rentable teknologier til genanvendelse.

På kort sigt kan PUR-virksomhederne derfor godt forberede sig på udvidet producentansvar på emballagen – på lidt længere sigt bør alle forberede sig på at kunne redegøre for genanvendelsesmulighederne af produkterne.

Forskelligartede perspektiver på cirkulær økonomi

På temadagen havde bestyrelsen inviteret spændende oplægsholdere til at komme med forskellige perspektiver på området cirkulær økonomi. Dagen indledtes med, at Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, tydeliggjorde begrebets betydning og præsenterede nogle af industriens foreløbige tiltag indenfor området.

Morten Risom fra Lendager Group efterfulgte med inspiration fra design- og arkitekturverdenen til projekter med ‘cirkulært’ indhold og tydeliggjorde, at der er en markant efterspørgsel på projekter og produkter, der aktivt har forholdt sig til at bevare materialerne i kredsløb længst muligt.

Tina Thomsen fra den nordjyske producent af isolerede fjernvarmerør LOGSTOR præsenterede virksomhedens erfaringer med kemisk genanvendelse af polyuretan, såkaldt glykolisering. LOGSTOR oparbejdede i en årrække eget produktionsaffald til en polyol de kunne anvende i produktionen, men lukkede anlægget efter en række problemer. LOGSTORs indlæg blev efterfulgt af Frank Duersen fra RAMPFF, der opdaterede forsamlingen på status på glykoliseringsteknologi anno 2019.

Resten af dagen blev anvendt på oplæg om såvel produktcases med blødt og hårdt skum fra BPI og Puren, moderne chem-cycling teknologier fra DOW og BASF og sidst men ikke mindst præsentationen af et dansk projektkonsortium under Teknologisk Institut, der søger at modne en ny kemisk proces til genanvendelse af PUR.

Årsmøde i PUR-sektionen

Som sædvanligt efterfulgtes det åbne arrangement af årsmøde for PUR sektionens medlemmer. Under årsmødet orienterede sektionens arbejdsgrupper om fremskridtet indenfor igangværende projekter. Blandt de væsentligste er:

  • Sektionens nye PUR-uddannelse. Konsortiet bestående af VELUX, LOGSTOR, Tempur-Sealey og Tinby har udviklet en ny uddannelse for branchens medarbejdere.
  • Sektionens deltagelse i Statens Byggeforskningsinstituts nye isolerings anvisning. Skriveprocessen henimod en ny opdateret anvisning med isoleringsmaterialer er skudt i gang.
  • Sektionens deltagelse i projektet om restriktion af di-isocyanat.
  • Sektionens PR aktiviteter

Derudover var der valg til sektionens bestyrelse og øvrige generalforsamlingsaktiviteter. Medlemmer af sektionen modtager referat fra årsmødet særskilt.

Billeder fra dagen og præsentationer:

Se billeder fra dagen og de offentliggjorte præsentationer nedenfor (de øvrige oplæg kan tilsendes arrangementets deltagere direkte via kontakt til rg@plast.dk). Vi annoncerer datoen for næste års temadag om PUR inden længe.

Hvad er cirkulær økonomi, og hvad er Plastindustriens politik på området?
Christina Busk, Plastindustrien

PLASTINDUSTRIEN_Christina Busk