Forskere: Et forbud mod plast vil have store miljømæssige konsekvenser

Et studie fra Heriot-Watt Universitetet viser, at det vil være skidt for CO2-udledningen at forbyde plast, da materialealternativer såsom glas og metal er mere ressourcekrævende at producere og transportere.

En gruppe forskere fra Heriot-Watt Universitetet har dannet et nyt akademisk netværk, som bl.a. pointerer, at såfremt plast i stigende grad bliver forbudt, så vil det medføre markant mere CO2-udledning og et højere energiforbrug.

Del:

Forskere fra Heriot-Watt Universitetet – der bl.a. har base i Skotland – fremsatte i slutningen af år 2018 en række synspunkter, hvor de konkluderer, at plastforurening bør mindskes, men understreger samtidig, at det ikke nødvendigvis handler om at indføre nye forbud og fjerne en masse plastprodukter.

Alternative materialetyper som glas og metal koster nemlig et forbrug af energi og ressourcer i forbindelse med produktion og transport. Plast er grundet materialets lave vægt og formbare materiale bl.a. med til at udlede mindre CO2 ved transport.

Professor David Bucknall fra Heriot-Watt Universitetet forklarer, at vi ikke skal være så plastforskrækket. Han påpeger, at de alternativer, der er til plast ikke nødvendigvis er bedre for miljøet. Derfor skal vi i stedet fokusere på at få indsamlet og genanvendt plastaffaldet fremfor at kigge efter alternativer:

– So whilst some people may wish for plastics to be reduced or banned altogether, we need to ensure we are replacing them with materials that are better for the planet. In many cases there is no credible alternative to using a plastic, so we need to move towards a ‘circular economy’ for plastics, rather than the largely ‘make-use-dispose’ model we currently adopt. This will require changes and improvements in not only the plastics we are making, but getting better at reusing and recycling them.

Professor Bucknall understreger endvidere at, man i vesteuropæiske lande skal anerkende, at man ikke kan løse alle globale miljøudfordringer:

– Clearly we are improving how we deal with plastics in the UK. However, a recent study from the USA estimates that over 96% of all waste plastics that end up in the world’s oceans derive from economically developing nations (3). Therefore, without a concerted and coordinated global effort, what we do unilaterally in the UK is only going to have a minuscule impact globally. Working across a global platform is something we are doing with our network.

LÆS OGSÅ: Total ban on plastics ‘could damage environment’ (BBC)

I over fem år har professor Ted Henry fra Life and Earth Sciences School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society på Heriot-Watt Universitetet forsket i den påvirkning plast, som plast har på havmiljøet.

Han udtaler:

– There is a problem with plastics entering the environment and that needs to be addressed but we need to look in the right places to find a long-term solution.  Banning plastics is not the answer, efforts should be directed towards creating a circular economy for plastics that integrates product design, use, recycling and reuse of plastics to reduce indiscriminate disposal.

Ted Henry understreger, at plast kan skabe problemer, men at det ikke er en god løsning at forbyde alle plastprodukter- i stedet bør vi finde løsningerne ved hjælp af den cirkulære tankegang.

LÆS MERE: Ban on plastics could increase damage on planet (Heriow-Watt University)