Hvordan laver man plast? Fremstilling af plast er en kompliceret proces

Plast er fremstillet af olie, og det er der rigtig god fornuft i. For modsat den olie, der bliver brugt til transport i forbrændingsmotorer, så kan olien, når den er lavet til plastik, gøre gavn mange gange.

Del:

Plast overalt i vores samfund, men ikke alle ved, hvordan plast bliver til.

Så hvordan laver man plast?

Råvaren til fremstilling af plast er først og fremmest råolie. Derudover indgår cellulose, kul, naturgas og salt. Råolie er en blanding af tusinde forskellige stoffer, og for at kunne udnytte dem, skal olien raffineres i store anlæg.

Kun ca. 5 procent af verdens olieforbrug går dog til plast. Størsteparten bliver brugt til transport i forbrændingsmotorer. Her gør olien kun gavn en enkelt gang. Når vi omdanner olien til plast, kan olien gøre gavn mange gange som forskellige produkter, og til sidst kan den bliver til energi på et forbrændingsanlæg.

Det kan du se en film om her:

Olien bliver til plast

Plastfremstilling starter med en destillationsproces i et olieraffinaderi, hvor den tunge råolie separeres i lettere olieprodukter, som består af forskellige blandinger af kulstof og brint kæder, der danner molekyler af forskellige størrelse og struktur. Nafta er et af disse lettere olieprodukter, og er den helt afgørende råvare til plastfremstilling.

Der fremstilles ikke plastråvarer i Danmark, men i vores nabolande Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Her bliver plasten til i store anlæg ved en proces, vi kalder polymerisation, hvor såkaldte monomerer kædes sammen, så de danner lange polymerkæder.

Man kan fremstille mange forskellige typer af polymerer, der hver især har deres egne karakteristika. Der er således mange tusinde forskellige plasttyper med forskellige egenskaber. Det kan du læse mere om her.