Medlemmerne har ordet: Bioplast er en del af løsningen

Steffen Busk Jespersen er forfatter af klummen 'Medlemmerne har ordet' i Magasinet Plast nr. 1/2018.

I denne omgang af ‘Medlemmerne har ordet’ skriver Steffen Busk Jespersen (CEO hos Styropack A/S) om, at plastbranchen skal accelerere innovationen på materialeteknologier og anvendelsesmuligheder f.eks. i forhold til bioplast.

Del:

Af Steffen Busk Jespersen, CEO i Styropack A/S – klummen er bragt i Magasinet Plast nr. 1/2018:

Anvendelsen af plastmaterialer er i disse år under massiv beskydning for deres påståede miljøskadelige effekter, det oplever vi alle i vores daglige arbejde.

Fossilt baseret plast er et unikt materiale, som ikke kun anvender jordens ressourcer, men i mindst lige så høj grad beskytter jordens ressourcer.

Vi skal som industri naturligvis tage vores ansvar ift. at minimerer vores ressourceforbrug – som vi gør hver dag f.eks. i forhold til produktinnovation og minimering af materialeforbrug.

Vi skal være ansvarlige og proaktive ved at etablere genanvendelsesordninger og end-of-life løsninger, så vi sikrer en forsvarlig anvendelse af jordens ressourcer.

Vi skal kommunikere mere varieret

Alt dette er vi gode til som plastindustri, men jeg syntes, vi kan gøre mere for at synliggøre vores positive og aktive handlinger i forhold til beslutningstagerne (politikere, embedsmænd og andre interesseorganisationer) i såvel Danmark og på internationalt niveau.

En promovering, der ikke kun skal være baseret på tekniske facts, men i ligeså høj grad de beskyttende og mere ’følelsesladede’ værdier i vores produkter og vores industri. Det giver resultater.

Se bare udviklingen i The Ellen MacArthur Foundations to seneste rapporter (som EU generelt lytter meget til), der har ændret tone fra en holdning imod plastanvendelse til en mere værdibaseret anvendelse af plast.

Nytænkning og innovation skal fremme brugen af bioplast

Vi har også et andet og langt mere kompliceret ansvar som konventionel plastindustri. Der er nye teknologier derude som forbrugeren, vore kunder og samfundet efterspørger fra os. F.eks. bioplast – og det er en del af løsningen!

Udviklingen er dog efter min mening gået for langsomt. I min optik skal vi accelererer innovationen på materialeteknologier og anvendelsesmuligheder – det må vi som udviklere og udbydere tage ansvaret for.

Det langt mere komplicerede er dog, hvordan vi som samlet forsyningskæde (producenter, kunder, genanvendelsesaktører, myndigheder og forbrugere) sikrer genanvendelse og end-of-life processer for bioplast.

Her er der brug for nytænkning fra alles side. Vi skal have sikret, at vi som branche løser denne problemstilling, så vi har et svar, når den massive efterspørgsel kommer.

Først og fremmest for at sikre den fortsatte anvendelse af de fossilbaserede plastmaterialer ellers risikerer vi yderligere pres på vores hovedforretning.

’Medlemmerne har ordet’ er en fast klumme i Magasinet Plast, der skrives på skift af forskellige aktører i plastbranchen. Holdninger i klummen er et udtryk for skribentens personlige holdning og ikke nødvendigvis for Plastindustriens officielle politik.