Er bioplast svaret på vores affaldsproblemer?

Bioplast og bionedbrydelig plast er desværre ikke en nem løsning på problemer med plastaffald i havet og i naturen.

Del:

Det er en almindelig antagelse, at bionedbrydelig plast er løsningen på problemet med plastaffald, fordi plasten nedbrydes til vand og CO2. Men at bionedbryde plast kræver et kontrolleret miljø, dvs. kontrol af bl.a. fugtighed og temperatur og tilstedeværelse af mikroorganismer– betingelser som kun kan styres i industrielle anlæg.

Under de rigtige forhold vil bionedbrydelig plast blive nedbrudt til vand, CO2 og biomasse i løbet af 60 dage. Hvis en bionedbrydelig plastpose blot smides i naturen, vil det tage adskillige år før den er nedbrudt.

Hvis den bionedbrydelige egenskab skal udnyttes og skabe en miljømæssig gevinst, skal plasten derfor indsamles og sorteres før behandling i et industrielt anlæg. Hvis bionedbrydlige plastprodukter som fx poser sendes til anlæg, der genanvender almindelig plast, kan det forårsage problemer. Bioplasten forurener det genanvendelige plast og vanskeliggør genanvendelse af høj kvalitet. Blot ganske små mængder af fx PLA kan sænke kvaliteten af genanvendt PET og PS betragteligt.

Det kan aldrig blive et mål i sig selv at udvikle produkter, som efter brug kan smides væk i miljøets navn. Konsekvensen kan blive, at plastaffaldet vil ligge og flyde i naturen i stedet for at blive samlet ind og genanvendt som ressource.