Hvad er bioplast?

Begrebet ”bioplast” bruges til at dække over flere forskellige typer af materialer med forskellige egenskaber. Bioplast omfatter derfor både polymerer lavet med udgangspunkt i biobaserede ressourcer samt bionedbrydelige polymerer.

Del:

Plast fremstillet af biobaserede ressourcer (biomasse)

Mange plasttyper kan laves af biomasse. Biobaseret plast er typisk fremstillet af f.eks. sukkerroer, sukkerrør, majs og/eller celloluse. Biobaseret plast kan også fremstilles af restprodukter fra landbrugsproduktion, men dette sker på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang. Biobaseret plast kan genbruges og genanvendes sammen med traditionel plast i den samme type. Biomasse kan bruges til at fremstille polymere som vi kender, f.eks. bio-PE, bio-PET og bio-PA. Disse plasttyper kan ikke nedbrydes.

Bionedbrydelig plast

Denne type plast kan fremstilles af biomasse, olie/gas eller en blanding heraf og kan ikke genanvendes sammen med øvrig plast. Den bionedbrydelige plast kan nedbrydes af mikroorganismer (bakterier eller svampe) og blive til vand, biomasse, CO2 og/eller metan.

Biokomposterbar plast

Kan under særligt kontrollerede betingelser nedbrydes til vand CO2, biomasse og metan i løbet af 10 uger. Fugtighed og temperatur skal styres og de rette mikroorganismer skal være til stede.

Den europæiske standard EN 13432 opstiller kriterierne for biokomposterbar emballage. Denne form for kompostering kan ikke anvendes hos private forbrugere men udelukkende i kommercielle anlæg.

Oxo-nedbrydelig plast

Indeholder tilsætningsstoffer, der opløser plasten under indvirkning af ilt. Plastmaterialet omdannes ikke til vand, CO2, biomasse og/eller metan, men nedbrydes i stedet til bitte små stykker, som ikke er synlige. Plasten forsvinder således ikke, selvom den ikke længere kan ses med det blotte øje. Derfor kan oxo-nedbrydelig plast ikke kaldes bionedbrydelig.