Workshop: Biopolymerer – fremtidens byggesten?

Bioplast sukkerørr

Vil du vide mere om mulighederne for biopolymer i dansk og internationalt perspektiv? Så sæt kryds i kalenderen den 26. marts, hvor der er workshop i Mogens Dahl Koncertsal i København.

Del:

Miljø- og Fødevareministeriet, Vækstfonden og Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM) inviterer til workshop den 26. marts om Det Nationale Bioøkonomipanels potentielle anbefalinger om biopolymerer.

Her har du mulighed for at møde panelets formand Asbjørn Børsting, høre mere om biopolymers mange muligheder og få indblik i regeringens forventninger til panelets anbefalinger.

Derudover få du også mulighed for at se de første udkast til anbefalingerne om biopolymer og komme med dit eget input.

Plastindustrien har deltaget udviklingen af Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger om biopolymerer.

Rasmus Grusgaard, innovationskonsulent i Plastindustrien, fortæller:

– Det har været en rigtig spændende proces med mange interessante virksomheder fra hele værdikæden omkring biopolymerer, altså helt ude fra marken over råvareproducenterne til virksomheder, der producerer med bioplast.

Han fortsætter:

– Råvareprocesserne er ikke helt så modne som indenfor konventionel plast, men til gengæld er de baseret på lokale, fornybare råvarer, hvilket er rigtig spændende. Plastindustriens egen Bioplastic Conference i februar nød stor opmærksomhed og viste emnets store aktualitet. Til dette arrangement kan man møde nogle af de samme personer og være med til at få indflydelse på fremtiden for biopolymerer i Danmark.

Program

12.00 Ankomst og sandwich

12.30 Velkomst v/Katherine Richardson, medlem af Det Nationale Bioøkonomipanel

12.40 Biopolymers – market development globally and in Europe including Q&A (ENG) v/Michael Carus, nova-Institute

13.20 Kort opsamling og introduktion til workshops v/moderator Mette Skøt

13.35 Kommentering af anbefalingsudkast i mindre grupper

15.00 Regeringens forventninger til panelets anbefalinger v/miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

15.10 Pause

15.30 Kommentering af anbefalinger fortsat

16.15 Opsamling på gruppearbejde.

16.50 Afrunding og næste skridt

17.00 Netværk over 1 glas vin og snacks (med mulighed for at se eksempler på produkter med biopolymerer)

17.30 Farvel og tak for i dag

Deltagelse i arrangementet er som nævnt gratis, og tilmelding sker via dette link.