Ny designguide for cirkulær emballage på trapperne

Arbejdsgruppen bag revisionen af designguiden mødtes til arbejdsdag hos etiketproducenten Seglmærke ved Odense i november 2022.

Arbejdet med en revideret og opdateret udgave af designguiden for genbrug og genanvendelse af plastemballager nærmer sig sin afslutning.

Del:

Efter en meget omfattende arbejdsproces på tværs af industri, kommuner og ngo’er så den eksisterende 60-siders version af designguiden dagens lys i 2019. Guiden har siden været en rettesnor og fælles måleenhed for, hvornår noget kan kaldes cirkulær emballage på tværs af interesser.

Nu er en ny version af designguiden på trapperne.

– Det har været helt afgørende, at designguiden bliver bakket op af både produktionsvirksomheder, ngo’er og kommuner. Det giver modellerne og definitionerne, som vi alle sammen nu bruger, en tyngde og en troværdighed, man ikke ville kunne få, hvis kun én af parterne stod bag, siger miljøpolitisk chef i Plastindustrien Christina Busk.

LÆS OGSÅ: Plastindustrien trak fuldt hus til emballagekonference

Foruden en lang række plastproducerende virksomheder har landets største kommune og den største ngo været med i arbejdet med designguiden.

– Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har spillet meget vigtige roller i arbejdet. Dels på grund af den store viden om affaldssortering og miljøbeskyttelse, de har bidraget med, dels for den legitimitet og bredde de har tilført guiden, siger Christina Busk.

Sidst i november 2022 mødtes parterne i revisionen af designguiden til en arbejdsdag i Odense, hvor alt fra fleksible folier, piktogrammer og genbrugsmodeller til begrebet cirkularitet og de facto-standarder blev vendt i detaljer. I alt 16 arbejdsgrupper er med til at kvalificere indholdet i guiden.

Ny version ventes i 2023

Parterne mødes igen først i det nye år for at få de endelige rettelser på plads, så den redaktionelle proces kan afsluttes i første kvartal af 2023.

– Den ny designguide skal danne grundlaget for de kommende års arbejde med cirkulær plastemballage, så vi både kan få genereret endnu mere genbrug samt endnu mere genanvendt materiale i endnu højere kvalitet til gavn for både virksomheder, forbrugere, miljø og samfundsøkonomi, siger Christina Busk.

Hun understreger, at jo bredere designguiden er forankret og jo grundigere arbejde, der ligger bag, desto mere uundgåelig bliver guiden for både virksomheder, politiske beslutningstager og miljøorganisationer. Ambition er, at den danske designguide kan inspirere EU-medlemsstaterne til de europæiske retningslinjer for cirkulær emballage eksempelvis gennem European Plastic Pact.