Dansk Affaldsminimering hæver genanvendelseskvaliteten

Poul Erik Jakobsen (Viggo Bendz A/S) og Kim Dalsgaard (Dansk Affaldsminimering) foran den nye 'UniSort Flake'-maskine, der forventes at have stor indflydelse på plastgenanvendelsen i Danmark.

Dansk Affaldsminimering har netop investeret i en ny sorteringsteknologi, som skal sikre en højere renhed i genanvendte plastråvare, der stammer fra plastemballage fra husholdningerne.

Del:

Dansk Affaldsminimering i Langå har i næsten ti år arbejdet med at give nyt liv til den beskidte emballageplast fra husholdningerne. Nu skal en ny sorteringsmaskine med navnet ‘UniSort Flake’ højne kvaliteten af den genanvendte plastråvare.

Maskinen skal først og fremmest bruges til seperarering af PP/PE-fraktionen til en renhed, der kan måle sig med jomfruelig plast (op til 98%).

Sorteringsteknologien gør derudover plastfraktionen mere homogen, så det er muligt at frembringe mere valide datablade til køberne i form af de plastforbrugende produktionsvirksomheder.

Får indflydelse på plastgenanvendelse i DK

Kim Dalsgaard, direktør i Dansk Affaldsminimering, udtaler:

– Det bliver nemmere at imødekomme plaststøbernes efterspørgsel på genanvendt plast af høj kvalitet. Både af hensyn til slutproduktet, til cirkulariteten og også af hensyn til plaststøbernes eksisterende forme og linjer, som er temmelig sarte i forhold til urenheder.

Han uddyber:

– Vi har store ambitioner om, at sorteringsmaskinen kommer til at have en væsentlig indflydelse på oparbejdningen og brugen af genanvendt plast i Danmark.

Allerede nu står adskillige tons rensede flaskes klar til en tur i ‘UniSort Flaske’, der er af mærket Steinert, som bliver forhandlet af Viggo Bendz A/S.

Sorteringsmaskinen er den første af sin slags i Danmark, men ifølge Poul Erik Jakobsen fra Viggo Bendz A/S går der nok ikke længe før, at vi ser flere af dem rundt omkring i landet:

– Vi har allerede på nuværende tidspunkt fået et stigende antal henvendelser på vores forskellige sorteringsløsninger – både inden for metal og plast. Vi er fortrøstningsfulde, men vi må se, hvad tiden bringer.

Dansk Affaldsminiminering oplyser, at virksomheden har en stabil leverance af beskidt husholdningsplast og plastaffald fra sundhedsvæsenet, som venter på at blive regenereret.

Maskinen forventes indkørt i løbet af september.