Interesse for plastgenanvendelse er større end ventet

Et centralt element i konferencen var en række speeddating seancer, hvor plastgenanvendelsesvirksomheder mødtes med plastforbrugende virksomheder, som har en interesse i at øge mængden af genanvendt plast i Danmark.

Parterne bag ’CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse’ er overrasket over, at projektet har oplevet massiv tilstrømning til kurser om øget plastgenanvendelse. Det kom frem på projektets velbesøgte afslutningskonference i Aarhus den 7. oktober.

Del:

246 repræsentanter fra 177 forskellige danske virksomheder har det seneste år deltaget i fysiske kurser om plastgenanvendelse, der er blevet udbudt i regi af ’CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse’.

Akademiet er oprettet med støtte fra Industriens Fond, og bag initiativet står Plastindustrien, Aalborg Universitet, PlanMiljø og Aage Vestergaard Larsen A/S.

Den 7. oktober blev der afholdt afslutningskonference med overskriften ’Friheden til at vælge genanvendt plast’ i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor mere end 125 repræsentanter fra det danske erhvervsliv deltog.

Thomas Drustrup, som både er formand for projektets styregruppe og adm. direktør i Plastindustrien, konkluderede fra scenen, at det var kommet bag på parterne, at der har været så massiv interesse for at blive klogere på plastgenanvendelse:

– Vi troede, at vi var alt for ambitiøse, når vi havde en målsætning om at få 120 personer på et kursus om plastgenanvendelse, men nu har vi altså nået det dobbelte antal. Og der har endda været venteliste til mange af kurserne. Det siger noget om, at danske virksomheder er meget bevidste om, at der er betragtelige gevinster at hente både af hensyn til klima og miljø, når vi øger plastgenanvendelsen.

Han fortsætter:

– Samtidig er vi også blevet opmærksomme på, at det er en overraskende stor barriere for den grønne omstilling, at vidensniveauet om plast ikke er så højt, som vi troede. Samtidig skal vi også blive bedre til at skabe synlighed om de dygtige danske genanvendelsesvirksomheder. Projektet her trækker i den rigtige retning, men det er noget som erhvervslivet generelt og plastbranchen i særdeleshed skal være mere opmærksomme.

Hos Industriens Fond glæder man sig selvsagt over den store interesse, der viser, at arbejdet med ressourceoptimering og tætte samarbejder på tværs af værdikæder potentielt kan skabe stor værdi for de danske virksomheder.

– At få indtænkt alt fra design til plastindsamling, produktion og ny teknologi i virksomhedens forretningsmodel er ikke en let opgave. Det kræver nye kompetencer og nyttige værktøjer, og det kan CIRKLA bidrage til. Og ved at samle og forankre viden og erfaringer hos CIRKLA sikrer vi, at alle virksomheder har adgang til kurser og viden om arbejdet med at øge genanvendelsen af plast,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingschef i Industriens Fond.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, bød fra scenen velkommen til konferencen ’Friheden til at vælge genanvendt plast’ i Tivoli Friheden i Aarhus.

Speeddating skal skabe varige partnerskaber

Afslutningskonferencen var imidlertid ikke ’bare’ præsentation af projektets resultater, da der også var indlagt tid til speeddating mellem syv forskellige genanvendelsesvirksomheder og de mange repræsentanter fra plastforbrugende virksomheder.

Formålet var at skabe længerevarende samarbejder, der rækker udover projektperioden, som altså er ved at nå sin ende.

Franz Cuculiza, adm. direktør i genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S, fortæller:

– Vi har sammen med resten af Plastindustriens Genanvendelsessektion oplevet en overvældende tilslutning til speeddatingen, hvor rigtig mange kunne se fordelen ved at få en snak med de danske genanvendelsesvirksomheder om mulighederne for et tættere samarbejde. Det bekræfter os helt sikkert i opfattelsen af, at der i industrien aldrig har været større interesse for plastgenanvendelse i Danmark.

CIRKLA.dk kan man læse mere om plastgenanvendelse og teste ens plastviden samt blive klogere på de genanvendelsesnetværk, der lever videre i den kommende tid. Ligeledes vil fremtidige CIRKLA-kurser også løbende blive annonceret på hjemmesiden.