Plastindustrien opretter ny medlemssektion for genanvendelsesvirksomheder

Ti danske virksomheder er gået sammen for at sikre bedre faglige og erhvervsmæssige vilkår for plastgenanvendelse i Danmark. Genanvendelsessektionens medlemmer står for over 90% af den danske produktion af genanvendt plast. Den bliver derfor en vigtig medspiller i opgaven med at øge genanvendelsesgraden af plast i Danmark markant.

Del:

Der bliver som aldrig før talt om genanvendelse af plast og cirkulær økonomi, men nu skal den store opmærksomhed veksles til konkret handling.

Det mener i hvert fald ti danske genanvendelsesvirksomheder, som nu er gået sammen med at danne en ny medlemssektion under Plastindustrien kaldet Genanvendelsessektionen.

Med i styregruppen for den nye sektion er Franz Cuculiza, der er adm. direktør i Nordens største plastgenanvendelsesvirksomhed Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager:

– Vi har taget initiativ til at oprette en ny sektion, fordi der er et stort behov i det danske samfund for at få en bedre forståelse for, hvordan vi kan udnytte plasten meget bedre – ved genbrug og genanvendelse – end vi gør i dag. En så stor opgave kan et enkelt firma ikke løfte alene, og derfor var det naturligt at gå sammen i regi af Plastindustrien. Nu kan vi som branche dele ud af vores erfaring og viden til de andre dele af værdikæden, som ønsker at være med til at øge genanvendelsesgraden af plast i Danmark.

Franz Cuculiza fortsætter:

– Genanvendelsessektionens primære funktioner bliver at medvirke til, at plastaffald i langt højere grad bliver behandlet som en værdifuld råvare og ikke ’bare’ som affald. Plastens unikke egenskaber gør materialet meget egnet til genanvendelse, og det budskab skal vi have ud til specifikke brancher med et stort plastforbrug. Helt konkret vil vi hjælpe disse brancher ved bl.a. at lave guidelines i håndtering, sortering og opbevaring af brugt plast, så den brugte plast er bedre egnet til genanvendelse.

Franz Cuculiza, adm. direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, er med i styregruppen for Plastindustriens Genanvendelsessektion.

Det bliver Plastindustriens miljøpolitiske chef, Christina Busk, som skal varetage sekretærfunktionen for Plastindustriens Genanvendelsessektion. Kontakt Christina Busk (cb@plast.dk / 2949 4564) såfremt du har spørgsmål eller kommentarer f.eks. vedr. medlemskab.

Formål for Plastindustriens Genanvendelsessektion:

Genavendelsessektionens formål er at arbejde for at fremme faglige og erhvervsmæssige forhold indenfor genanvendelsesområdet i Danmark.

Det gør sektionen ved:

 • At styrke samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne indenfor genanvendelse af plast.
 • At skabe optimale rammebetingelser for drift og vækst af plastgenanvendelsesindustrien i Danmark samt at afsøge barrierer for vækst og identificere forretningspotentialer.
 • At repræsentere medlemsvirksomhederne og branchen overfor myndigheder omkring genanvendelse.
 • At bedrive informationsvirksomhed, og her under, formidle ny viden, eksempelvis fra europæiske søsterorganisationer.
 • At tage initiativ til eller medvirke til at uddanne og informere offentligheden og andre interessenter omkring genanvendelse af plast.

Medlemmer af Plastindustriens Genanvendelsessektion:

 •  Aage Vestergaard Larsen A/S
 • RC PLAST
 • GENplast
 • Re-Match
 • Trioplast
 • EPS-Recycle
 • Plastix
 • Dansk Affaldsminimering
 • V. Pehrsson
 • Letbæk Plast