Få et overblik over de plastrelaterede dele i den ny SVM-regerings regeringsgrundlag

Regeringsgrundlaget med titlen 'Ansvar for Danmark' blev præsenteret på Marienborg 14. december 2022.

Danmarks nye SVM-regering har lagt en lang række forslag frem om bl.a. klima, miljø og uddannelse. Vi har samlet et overblik over de mest relevante forslag for plastbranchen.

Del:

Efter 43 dages forhandlinger præsenterede Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) 14. december 2022 det regeringsgrundlag, som den nye flertalsregering lægger for dagen.

Plasthandlingsplan
I det 63 sider lange regeringsgrundlag kan man bl.a. læse, at den ny regering lægger op til, at der skal gennemføres en plasthandlingsplan ”med det mål at få nedbragt plastik i den danske natur”.

– Plastindustrien spillede allerede en aktiv rolle i udarbejdelsen af Danmarks første plasthandlingsplan, i øvrigt præsenteret af den daværende miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. Det er afgørende, at vi også bliver en del af arbejdet om den næste handlingsplan, hvor vi passende kan tage udgangspunkt i den eksisterende plasthandlingsplan samt de resultater, der allerede er opnået, siger Plastindustriens adm. direktør, Thomas Drustrup.

LÆS OGSÅ: Ny designguide for cirkulær emballage på trapperne

PFAS-forbud
Regeringen vil desuden arbejde for et forbud mod PFAS-stoffer på EU-plan og tage initiativer til begrænsning af brugen i Danmark, ligesom regeringen vil sikre mindre brug af farlige kemikalier, herunder i forbrugsvarer.

Mindre bureaukrati, mere VE
Under en partilederdebat i valgkampen mindede Lars Løkke Rasmussen om, at bureaukratiet ofte er med til at sænke hastigheden i den grønne omstilling. Det tager regeringsgrundlaget et opgør med. Den nye SVM-regering vil bl.a.:

• afkorte sagsbehandlingstiden for etablering af vedvarende energi, så den ikke sættes på pause på grund af bureaukrati.

• igangsætte en udbygningsplan af elnettet og afdække tiltag til at understøtte rettidige og effektive investeringer i elnettet. Regeringen vil undersøge, om der er behov for yderligere tiltag til at udnytte elnettet mere effektivt, herunder bl.a. via et mere fleksibelt elforbrug.

• identificere barrierer for de aftalte ambitioner for skalering af sol og vind på land samt havvind og anbefale regeringen eventuelle tiltag, der kan accelerere udbygningen.

– Plastindustriens medlemmer er allerede dybt engagerede i energidagsordenen, og det er vigtigt, at virksomheder, der ønsker at investere i eks. solcelleanlæg og vindenergi, ikke bliver bremset af unødigt bureaukrati, og at der bliver arbejdet for at fjerne barrierer, siger Plastindustriens adm. direktør, Thomas Drustrup.

LÆS OGSÅ: Plastindustrien skruer op for fokus på energisituationen

Flere faglærte
Regeringen vil arbejde for at skaffe flere faglærte og vil bl.a. ”gennemføre en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne og få flere til at søge mod en erhvervsuddannelse”. Det skal ske ved en forandring af uddannelsessystemet, der skal styrke erhvervsuddannelserne markant:

• Regeringen vil investere i, at erhvervsskolerne har det rette udstyr, de rette lærerkompetencer og fokus på arbejdsmarkedets behov, herunder i forhold til den grønne omstilling, samt fremtidssikre det danske uddannelsessystem med mere frihed og fleksibilitet.

• Regeringen vil skabe bedre muligheder for at videreuddanne sig gennem livet, hvis man tager en erhvervsuddannelse. Det skal være lettere for en faglært at tage en relevant videregående uddannelse uden krav om gymnasial uddannelse først. Det kan f.eks. være ved at reservere et antal pladser hertil eller lignende initiativer.

Rekruttering
Den ny SVM-regering vil lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft, så længe ledigheden er lav. Regeringen vil derfor gøre den indgåede aftale om styrket international rekruttering permanent. Samtidig forstærkes indsatsen mod social dumping.

Skat
• Regeringen vil nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct. Samt annullere den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning).

• Regeringen vil desuden Forhøje beskæftigelsesfradraget (4,0 mia.kr.). Nedsætte topskattesatsen med 7,5 pct.-point for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) op til 750.000 kr. og samtidig forhøje topskattesatsen med 5 pct.-point for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) over 2,5 mio. kr.

Du kan læse det samlede regeringsgrund her.