Kompositsektionen introducerer ny strategi: Fremtidens Kompositbranche

Plastindustriens Kompositsektion er udkommet med strategien ‘Fremtidens Kompositbranche’, som skal danne rammen om sektionens strategiske arbejde i perioden 2022-2025.

Del:

Plastindustriens Kompositsektion samler danske aktører inden for kompositbranchen og omfatter i dag 25 virksomheder.

Sektionen har netop lanceret sin egen strategi: Fremtidens Kompositbranche. Strategien er bygget op omkring tre fokusområder, der i særlig grad skal indramme sektionens arbejde i årene 2022-2025:

  • Tiltrækning af arbejdskraft
  • Den cirkulære kompositbranche
  • Klimaklar kompositindustri

Strategien blev præsenteret af bestyrelsesformand Klaus Kamper fra Jupiter Bach A/S på Kompositsektionens årsmøde den 29. september 2022 på DTU Vindenergi, Risø Campus.

Indholdet i strategien er resultatet af bestyrelsens arbejde med den fremtidige retning af sektionen, som har pågået det seneste års tid. Afsættet har været den tidligere strategi samt en god del overvejelser om, hvilken retning sektionen og dens medlemmer bevæger sig i fremtiden. Samtidig går strategien i spænd med Plastindustriens strategi – Plastproduktion med ansvar.

Med den nye strategi rækker Kompositsektionen samtidig ud til kommende medlemmer af sektionen. Målet er at tiltrække en større og bredere kreds af virksomheder og start-ups, alle med en fælles interesse i kompositmaterialer.

DOWNLOAD: Fremtidens kompositbranche – Strategi for Kompositsektion