Industrien tager ansvar for mere genbrug og øget genanvendelse

Designguiden er et tydeligt eksempel på, hvordan industrien tager ansvar for at mere plastemballage bliver designet til genbrug og genanvendelse.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, skriver i Århus Stiftstidende: “Plastemballage skal ikke ende som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande og dernæst i affaldsselskabers forbrændingsovne. Derfor skal plastemballage designes med henblik på genbrug og genanvendelse.”

Del:

Nedenstående debatindlæg af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er bragt af Århus Stiftstidende d. 5. juni:

Plastemballage skal ikke ende som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande og dernæst i affaldsselskabers forbrændingsovne. Derfor skal plastemballage designes med henblik på genbrug og genanvendelse.

Den opgave er vi i fuld gang med at løse, hvilket må glæde Uffe Jensen (V), borgmester i Odder, Frands Fischer (S), borgmester i Skanderborg, Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand i Renosyd og Kresten Bjerre, næstformand i Renosyd.

I et læserbrev (2/6) skriver de, ’at plastemballage skal designes og produceres, så det kan genanvendes’, hvilket er helt på linje med de anbefalinger, som fremgår af ’Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere’.

Det er et initiativ, som Plastindustrien har udviklet i et tæt samarbejde med bl.a. en række emballageproducenter, Danmarks Naturfredningsforening, Arla Foods og Schulstad. Designguiden gør det helt konkret væsentligt lettere for både producenter og detailleddet at træffe grønne valg.

Bæredygtigt design gør det ikke alene

Imidlertid er det ikke ’nok’, at industrien designer plastemballagen mere bæredygtigt.

Alle led i kæden skal arbejde med, hvis Danmark skal flyttes fra at være en afbrændingsnation til at være et land, hvor vi er langt bedre til at genbruge og genanvende. Både indsamlingen, sorteringen og behandlingen af vores plastaffald skal forbedres.

Christina Busk, Miljøpolitisk chef i Plastindustrien

Det betyder i praksis, at der skal stilles krav til de kommunale affaldsselskaber om at gøre tingene smartere.

En helt åbenlys barriere for øget genanvendelse er den manglende strømlining af affaldsindsamlingen på tværs af kommunegrænserne.

I dag er der desværre alt for mange forskellige måder at indsamle plastaffaldet fra husholdningerne på, hvilket gør det svært at øge kvaliteten i plastgenanvendelsen. Det er ikke godt, lige meget om det er set fra et miljø-og klimamæssigt eller et økonomisk perspektiv.

Heldigvis har regeringen for nylig foreslået at ensrette affaldsindsamlingen og samtidig udfase den kombinerede indsamling af metal-, glas- og plastaffald, som 22 kommuner i dag benytter sig af.

En politisk aftale på Christiansborg skulle være lige på trapperne, og den fører forhåbentlig tiltrængte affaldsreformer med sig.

Derfor håber jeg, at de østjyske borgmestre og kommunale affaldsselskaber er forandringsparate, så vi i fællesskab kan få nedbrændt mængden af værdifulde ressourcer, som i dag ender i forbrændingsovnene. Samarbejde om at få en høj kvalitet ud af vores husholdningsaffald er vejen frem.