Affald og Ressourcer på Tværs præsenterer 5 roadmaps til cirkulær omstilling

Affald & Ressourcer på tværs (ART)

Plastindustrien og en række andre partnere har netop afsluttet projektet ‘Affald og Ressourcer på Tværs’, der skal reducere Region Hovedstadens affaldsmængder gennem bl.a. bedre ressourceudnyttelse og øget genanvendelse. Nu er projektets resultater tilgængelige online.

Del:

I 2018 lød startskuddet til det 3-årige projekt Affald og Ressourcer på Tværs – et cirkulært samarbejdsprojekt – der har været ledet af Teknologirådet og DAKOFA og finansieret af Region Hovedstaden.

Projektet viser vejen for en cirkulær omstilling via offentlige og private samarbejder i affaldssektoren, virksomheder og organisationer.

Nu er projektet netop blevet afrundet, og resultaterne præsenteres i form af 5 roadmaps for:

Projektets vision er, at Hovedstadsregionen i 2030

  • er blevet et vækstcenter for cirkulære virksomheder og tværfaglige offentlige/ private samarbejder understøttet af solide cirkulære data
  • har opnået et lavere materiale forbrug og lavere affaldsproduktion pr. indbygger og har nedbragt mængden af restaffald betydeligt
  • I 2030 er det lige så nemt at få afhentet sine produkter til genbrug/reparation, som det er at komme af med affaldet, og det er langt nemmere at købe brugt.

På projektets hjemmeside www.affaldsomressourcer.dk kan du se de spændende bud på aktiviteter og samarbejder, der alle kan fremme indsatsen for den cirkulære økonomi, bedre udnyttelse af ressourcerne og mindre affaldsproduktion.

Bredt samarbejde skal vise vejen for cirkulær omstilling

Projektet blev finansieret af Region Hovedstaden og Teknologirådet og DAKOFA har haft ansvar for projektledelsen.

Derudover har 11 partnere taget aktivt del i arbejdet: Amager Ressourcecenter (ARC), Vestforbrænding, Norfors, Helsingør Kommune, Københavns Kommune, Aalborg Universitet, Dansk Affaldsforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien og Erhvervshus Hovedstaden.

Projektets resultater er fremkommet i dialog med en række relevante eksterne aktører uden for projektkredsen.

Bolden gives nu op til et videre arbejde med den cirkulære økonomi og fokus på en bedre udnyttelse af affaldets nyttige ressourcer! Mange af de involverede i projektet har allerede besluttet at drible videre med resultaterne og har fundet hinanden i konkrete samarbejder og netværk.

Projektets resultater stilles til rådighed for en bred målgruppe: Alle de aktører små som store, private som offentlige, der forhåbentlig i de kommende år i stor udstrækning vil finde hinanden i et frugtbart samarbejde om vejen frem mod en mere cirkulær udvikling.