Mere plastemballage skal designes til genbrug og genanvendelse

Ny designguide skal sikre, at endnu mere plastemballage til private forbrugere bliver genbrugt og genanvendt – og ikke ender som værdiløst affald. Læs guiden her – og forudbestil et fysisk eksemplar.

Del:

Danskerne sorterer affald som aldrig før, og vi bliver bedre og bedre til det, viser officielle tal. Men alt for meget plastemballage, som kunne udgøre en vigtig ressource, ender som værdiløst restaffald.

Derfor har brancheforeningen Plastindustrien i regi af Netværk for cirkulær plastemballage lanceret en ny designguide med gode råd til  både dem der skal anvende emballager og dem der producerer dem. Designguiden skal sikre, at endnu mere plastemballage fra begyndelsen er designet, så det er nemt at genbruge og genanvende.

DOWNLOAD: Designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballager

Plast i cirkulært kredsløb

Ambitionen er at få plasten væk fra naturen, ud fra forbrændingsanlæggene og ind i et cirkulært kredsløb, siger miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk.

– Vi skal designe emballageløsninger som fra start er tiltænkt genbrug og genanvendelse, så det bliver nemmere for forbrugerne at passe på klodens ressourcer. Vi ønsker at bevare plastmaterialerne i et cirkulært kredsløb, så dem der skal fylde noget i emballagerne i langt højere grad vælger genbrugsløsninger eller har mulighed for at få genanvendt materiale i en endnu bedre, og renere kvalitet til nye emballager. Det kan være med til at minimere mængden af den virgine plast, vi som samfund bruger til emballage.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, har været tovholder på samarbejdet om designguiden.

Resultat af tværgående samarbejde

Designguiden for genbrug og genanvendelse af plastemballager er resultatet af et arbejde på tværs af flere led i værdikæden – fra emballageproducent, påfylder og indsamler til genanvendelsesvirksomheder og andre interessenter. Den er udviklet af en arbejdsgruppe nedsat under Netværk for cirkulær plastemballage, der drives af brancheforeningen Plastindustrien. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra en række plastvirksomheder, detailhandlen, Københavns Kommune, Ingeniørforeningen IDA og DTU.

Thomas Roland, Vareansvarlighed- & Kvalitetschef, Coop siger:

– Vi skal bruge mindre plast i emballager. Og når vi bruger plast, skal vi gøre det klogere. Derfor er vi i Coop glade for Plastindustriens designguide, som opfordrer virksomheder til at tage hurtigere skridt mod konsekvent brug af plastemballager, der kan recirkuleres. I Coop arbejder vi i samme retning, og vi bringer derfor guidens anbefalinger videre i værdikæden til vores leverandører. Vi skal ensrette sammensætningen af emballagematerialer, og plast skal bruges dér, hvor det kan reducere madspildet og passe bedst muligt på produkterne.

Designguiden er den opdaterede og 3. version af guiden, der udkom i 2015 og 2019.

Arbejdsgruppen bag designguiden.

Læs og download designguiden hér:

Bestil et trykt eksemplar af designguiden