’Usynlig’ opfindelse viser vejen for grønt gennembrud

BKI Foods i Højbjerg har sammen med Polyprint opfundet en ny type kaffepose, der er et gennembrud inden for bæredygtig fødevareemballage, vurderer eksperter. Plastindustrien fremhæver løsningen som et skoleeksempel på genanvendelse, som alle i fremtiden skal følge, og Teknologisk Institut dokumenterer enorme gevinster.

Del:

Indholdet er leveret af MADE – Manufacturing Academy of Denmark:

Kaffen smager som den plejer, og kaffeposen i supermarkedet ligner sig selv.

Den banebrydende opfindelse er umiddelbart ikke til at få øje på, men den nu næsten 100 procent genanvendelige emballage i BKI Foods’ kaffeposer vil have en synlig effekt inden for bæredygtig fødevareemballage.

Teknologisk Institut har for BKI Food A/S og Polyprint A/S lavet en sammenlignende analyse af klima- og ressourceaftrykket mellem BKI’s nye pose og den tidligere brugte. Vi konkluderer, at det direkte materialeskifte reducerer plastforbruget til fremstilling af poser med 15 % vægtmæssigt, og at kuldioxidudledningen (målt i CO2-ækvivalenter) reduceres med 23 % ved denne reduktion af plastforbruget, siger Peter Sommer-Larsen, seniorspecialist og forretningsleder ved Teknologisk Institut.

Den nye emballage, der består af en ny type tynd, fleksibel folie, sætter ifølge specialisterne helt nye standarder for genanvendelse, da den bl.a. reducerer klimabelastningen betydeligt.

– Vi er jyder. Vi tager det stille og roligt – nu har vi testet forskellige foliekombinationer i over halvandet år, og vi er begejstrede for det foreløbige resultat. Vores folie kan frasorteres og genanvendes i et moderne anlæg med over 99 procent genanvendelighed. Vi håber, at kaffeposens egenskaber kan udbrede kendskabet til vores virksomhed, siger Carsten Brøgger, indkøbschef i BKI Foods A/S, der er medlem i MADE.

Det revolutionerende ved kaffeposen er folien i emballagen, som er udviklet i samarbejde med BKI Foods’ underleverandør gennem 13 år, Polyprint.

Et eksempel alle skal følge

Den nye, fleksible folie i kaffeposen vækker også begejstring hos Plastindustrien, hvor dagsordenen de sidste tre år har været på at løse en af de største udfordringer, nemlig sortering af husholdningsaffald:

– 99 procents genanvendelse er flot. I 2025 kommer der et producentansvar på emballage i Danmark. Det betyder, at emballage der bliver sendt på markedet, skal kunne genanvendes. Her er dette eksempel med BKI og Polyprints kaffepose et godt billede på, at den udvikling skal vi alle sammen i gang med, siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien og tilføjer:

– I Danmark har vores genanvendelsesprocent af plast været nede på meget få procent på husholdningsaffald, og den skal i 2025 være på 55 procent. Så vi skal virkelig, virkelig til at få fart på.

I Plastindustriens nye “Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere” fremhæves kaffeposen som et skoleeksempel for andre på, hvordan man som producent kan fremstille bæredygtigt og tage ansvar for den grønne omstilling – uden at gå på kompromis med kvaliteten – eller i dette tilfælde kaffens holdbarhed.

De materialevalg, der er taget, stemmer også helt overens med anbefalingerne i designguiden.

Usynlig for forbrugerne

For at demonstrere, at den innovative indpakning ikke påvirker smagsoplevelsen, samt produktionsteste folien yderligere, så har den familieejede produktionsvirksomhed fra Højbjerg udsendt de nye kaffeposer uden at informere om tiltaget på poserne, og uden at kunderne har bidt mærke i det. Posen har faktisk været i butikkerne længe:

– Der er produceret knap en mio. poser i den nye foliekombination siden august 2019, der er sendt ud i handel. Så de bliver allerede anvendt nu – vi har bare ikke sagt det, fortæller Carsten Brøgger.

Carsten Brøgger, indkøbschef i BKI Foods A/S.

Store besparelser, der smager af noget

Og hvad er der så af gevinster ved kaffeposen – udover muligheden for genanvendelse?

– Vi bruger mindre emballage – vi bruger mindre materiale. Og så har vi reduceret CO2-udledningen med 23 procent ifølge beregninger fra Teknologisk Institut. Fordi folien er tyndere, så har vi faktisk 20 procent mere på pallen. Det gør faktisk, at vi sparer hver femte palle ind i huset, fortæller en begejstret indkøbschef.

Han er ikke den eneste, der har armene hævet over hovedet, når man hører om gevinsterne.

– Det er bare dejligt, det er den vej, vi skal. Vi skal have øget genanvendelsen, så det spiller fuldstændig ind i den dagsorden, vi har haft. Laminater bliver tit omtalt som problembarnet, fordi det er et sammensat materiale, og derfor kan det være sværere at genanvende end mange andre plasttyper. Så at der nu er hul igennem er en klar succeshistorie, siger Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Et skridt i den rigtige retning

BKI har en god idé om, hvad kaffeposen vil betyde for dem, men det er vanskeligt at måle, hvilken reel effekt den nye emballage kan give samfundet, da de danske kommuner har vidt forskellige sorteringssystemer og grader af genanvendelse – også hvad angår plastik, men den innovative løsning er med til at skubbe udviklingen fremad.

– I det optimale system, så vil den her opfindelse kunne hjælpe sorteringsudfordringen, men det system findes ikke endnu. Hvis vi får etableret et samlet system, så kan folier og andet meget lettere genanvendes. Jeg er dog helt sikker på, at det er et godt skridt i den rigtige retning, vurderer Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Du finder kaffeposen – med det fra et forbrugerperspektiv usynlige folielag – i dit nærmeste supermarked. Fra februar 2020 vil designet blive tilføjet en lille fortælling om udviklingen, så alle er indviet i fremskridtet og muligheden for genanvendelse.