Plastindustriens Sektion for ekstrudering og termoformning afholdt temadag hos Dancop

På billedet ses nogle af deltagerne på Sektionens temadag hos Dancop.

Den 15. juni var Plastindustiens sektion for ekstrudering og termoformning værter for en temadag om Industri 4.0 hos Dancop i Slangerup.

Del:

På dagen blev der diskuteret, hvordan Industri 4.0 kan integreres i de daglige rutiner, og hvordan det kan bruges til at effektivisere virksomhedens processer samt skabe bedre dokumentation og øge sporbarheden.

Hos Dancop i Slangerup kunne deltagerne på Sektionens temadag se, hvordan Industri 4.0 bruges i praksis og hvilke forudsætninger, der skal være på plads for at sikre, at arbejdet bliver til en succes.

Diskussion og oplæg om Industri 4.0

Dagen begyndte med en generalforsamling og efterfølgende velkomst og rundvisning af og hos Dancop. Efter frokost var det tid til forskellige oplæg. Første mand på talestolen var Erik Steen Andersen fra Andertech, der fortalte om Industri 4.0 under overskriften ”Industri 4.0 i øjenhøjde”.

Herefter talte Finn Hunneche fra Blackbird om data under underskriften ”Gamle maskiner og automatisering – kan man det?”.

 

Arne Holme og Martin Rasmussen fra Færch Plast fortalte om dataindsamling og automation i praksis, og afslutningsvist talte Mikkel Viager fra Take on Robotics under overskriften ”Industri 4.5 – hvad kan vi forvente fremover?”

Nedenfor ses et galleri med billeder fra dagen.