Fra venstre Thomas Sillesen, Peter Mischorr og Hans Lauridsen stående foran et af firmaets agenturer, en procesmaskine til plastemballage industrien.

Techno Tool A/S gennemfører generationsskifte

Techno Tool A/S i Esbjerg har netop gennemført et generationsskifte og er blevet overtaget af Århus-virksomheden BIIR ApS. Den hidtidige ejerkreds i Techno Tool fortsætter i firmaet i forskellige nøglepositioner, således at både knowhow og personlige relationer bibeholdes.

Del:

Techno Tool A/S på Storstrømsvej i Esbjerg er en af Europas førende producenter af værktøjer til produktion af plastemner. Virksomheden har desuden i en årrække haft agentur på de anerkendte Kiefel procesmaskiner til medicinal, automobil og plastemballage-industrien.

Techno Tool og dens 33 medarbejdere oplever kraftig vækst i emballageindustrien, og med det netop gennemførte generationsskifte er virksomheden gearet til at håndtere væksten og den stadigt stigende efterspørgsel efter virksomhedens produkter.

BIIR ApS, som overtog Techno Tool A/S pr. 1. december 2016, er specialiseret i at stille ingeniører, projektledere og teknikere til rådighed for en række internationale virksomheder.

Den esbjergensiske erhvervsmand Thomas Sillesen er bestyrelsesformand og medejer af virksomheden, og BIIR har ud over kontoret i Århus en stor ingeniørafdeling i Ukraine, hvis kompetencer Techno Tool nu også vil kunne trække på.

Med overtagelsen af Techno Tool sikrer man således, at der også i fremtiden tilføres tekniske og ledelsesmæssige kompetencer på højeste niveau og investeres i relevant udstyr. Der er store forventninger til vækst i de kommende år.

Ny adm. direktør er Peter Mischorr

Peter Mischorr er i forbindelse med overtagelsen udnævnt til administrerende direktør. Peter bor i Esbjerg og kommer fra en stilling som seniorkonsulent i BIIR ApS.

Den hidtidige ejerkreds i Techno Tool fortsætter i firmaet i forskellige nøglepositioner, således at både knowhow og personlige relationer bibeholdes.

Hans Lauridsen, hidtil medejer og CEO i Techno Tool, glæder sig over, at virksomhedens fremtid nu er sikret, og han ser frem til samarbejdet med de nye ejere og med Peter Mischorr, indtil han går på pension inden for 2-3 år.

– Det har været 26 spændende år indtil nu, og jeg skylder vores loyale medarbejdere en stor tak for vores gode samarbejde, udtaler Hans Lauridsen.

Peter Mischorr glæder sig også til udfordringerne og til at stå i spidsen for firmaet. Især er han begejstret for modtagelsen blandt Techno Tools medarbejdere

– Her er alle virkelig topmotiverede for at gøre en forskel for kunderne og udvikle Techno Tool i de kommende år, udtaler han.

Thomas Sillesen fra BIIR:

– Techno Tool har et stærkt team af medarbejdere og nogle unikke produkter, og sammen med BIIRs mange kompetente ingeniører, kvalitetsspecialister og projektledere har vi alle muligheder for at nå en endnu stærkere position end i dag.