Organisationer glæder sig over afskaffelsen af PVC-afgifterne

PVC/vinyl-gulve bliver ofte anvendt på hospitaler. Den slags produkter er i dag afgiftsbelagt, men det bliver ændret fra den 1. januar 2019.

Et flertal på Christiansborg har indgået en aftale om en ny erhvervs- og iværksætterpakke, der medfører en afskaffelse af afgifterne på PVC, PVC-folier og ftalater. Det resultat bliver modtaget med tilfredshed hos brancheorganisationerne Plastindustrien og PVC Informationsrådet, der har argumenteret for, at afgifterne bl.a. var bureaukratiske at administrere.

Del:

Søndag den 12. november indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke.

Aftalen betyder bl.a., at afgifterne på PVC, PVC-folier og ftalater bliver afskaffet fra den 1. januar 2019.

Det resultat bliver modtaget med glæde hos brancheorganisationen Plastindustrien:

– Vi er godt tilfredse med udfaldet af de politiske forhandlinger, da beregninger fra Skatteministeriet tidligere har vist, at forholdet mellem afgiftsprovenuets størrelse og de administrative byrder for erhvervslivet ikke hænger særligt godt sammen. Afskaffelsen af de her afgifter gør det både nemmere og billigere at drive plastvirksomhed, og det er vi naturligvis glade for, fortæller Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.

PVC har gennemgået en markant grøn udvikling

Også fra PVC Informationsrådet får aftalen positive ord med på vejen. Ole Grøndahl Hansen, adm. direktør i PVC Informationsrådet, uddyber:

– At et flertal har besluttet sig for, at droppe afgifterne på blød PVC finder vi rigtigt. PVC har gennem de seneste 15 år gennemgået en markant udvikling henimod bæredygtighed. Afgifterne på PVC har ikke påvirket salget, da samfundet efterspørger materialets særlige egenskaber. Specielt sundhedssektoren nyder godt af eksempelvis slidstærke og kemikalieresistente PVC-gulve. Hvad angår ftalater, er der en omfattende regulering i EU så en fastholdelse af en dansk særafgift er unødvendigt dobbeltarbejde.

Ifølge aftaleteksten vurderes det, at PVC-afgifterne ikke længere har nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekt på sundhed eller miljø. Det skyldes, at anvendelsen af PVC mv. som nævnt reguleres effektivt i anden lovgivning.

Aftalen om afgifternes afskaffelse er en foreløbig kulmination på en proces, som regeringen iværksatte i februar 2016 ved at udpege et Saneringsudvalg, der har haft til formål at udpege uhensigtsmæssige afgifter for erhvervslivet.

Kontakt: 

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, td@plast.dk / 2949 4608

Ole Grøndahl Hansen, adm. direktør i PVC Informationsrådet, ogh@pvc.dk / 4073 4014