EU-Kommissionen udsender udfasningsscenarier for plastmaterialet PVC

Ulemperne ved PVC-udfasning er ikke godt nok belyst, mener PVC Informationsrådet.

Del:

EU Kommissionens direktorat for miljø, DG Environment, har netop udgivet rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment.

Rapporten, der har et omfang på ikke mindre end 450 sider, beskriver en lang række miljø- og sundhedsmæssige aspekter, der knytter sig til anvendelsen af det tredje mest udbredte plastmateriale i verden. Rapporten indeholder tillige et scenarie for en udfasning.

Rapporten konkluderer, at der er økonomisk overkommelige og teknisk anvendelige alternativer til så godt som alle de PVC-produkter, som produceres i dag. At skifte til alternativer er dog ikke uden ulemper.

Sammenlignet med PVC-produkterne vil alternativerne ofte være dyrere, og have funktionelle ulemper. Hertil nævnes det, at da der er manglende viden om de 10.000 stoffer, som findes i plast, så kan det ikke udelukkes, at alternativerne kan være sundheds- eller miljøskadelige.

Rapporten finder dog, at en substitution af PVC overordnet set vil være en fordel for sundhed og miljø.

Et vigtigt mente er ifølge Kommissionen, at det er meget vanskeligt at kvantificere fordelene, da der ikke er gennemført sammenlignende livscyklusvurderinger af de forskellige materialer.

LÆS OGSÅ: PVC-direktør: Dette er problemet med EU-rapporten

Kommentar fra PVC Informationsrådet

I en kommentar til rapporten siger PVC Informationsrådets direktør Ole Grøndahl Hansen:

– En afgørende mangel ved rapporten er, at den ikke mere detaljeret beskriver, hvilke ulemper en PVC-udfasning vil få, og om samfundet vil kunne acceptere disse. Heldigvis kan vi i PVC Informationsrådet supplere EU-Kommissionens rapport på dette område.

Ole Grøndahl Hansen fortsætter:

– I Danmark har vi nemlig en særlig forudsætning for mere nøjagtigt at belyse, hvilke ulemper en PVC-udfasning vil få. Da danske myndigheder i årevis har opfordret til udfasning af de bløde PVC-produkter, har danske virksomheder ofret mange kræfter på at finde alternativer. Bestræbelserne har dog i mange tilfælde været forgæves.

Ovenstående fremgår blandt andet af en rapport, som PVC Informationsrådet i 2020 bestilte hos det selvsamme konsulenthus, som har skrevet EU-Kommissionens omfattende rapport, nemlig Rambøll.

Rapporten bærer titlen Cirkulære visioner for blød PVC og analyserer syv produktgrupper, hvor blød PVC typisk anvendes: Gulvbelægninger, tagfolier, presenninger, reklamebannere, klimahåndteringsudstyr, hoppeborge, sportsudstyr og medicinsk udstyr.

Rambøll finder, ”at branchen grundet den bløde PVC’s ry i offentligheden har udvist proaktiv interesse i at finde alternativer, men at der ikke findes disse alternativer inden for disse syv produktområder på en sådan måde, at produktet kan have den nødvendige funktionalitet og kvalitet.”

Eksempelvis er blød PVC det eneste materiale, som kan opfylde de strenge krav til tryk der stilles til hoppeborge og watertubes. For lastbilpresenninger er der også selvsagt store krav til styrken. Hvis lastbilen forulykker, skal presenningen kunne holde godset på plads, og det sikrer PVC’en.

Blodposer er et andet vigtigt område, hvor substitution til andre plasttyper er umulig.

Kontakt:

  • Tobias Johnsen, Konsulent, PVC Informationsrådet. Tlf.: 30282068 / e-mail: tj@pvc.dk
  • Ole Grøndahl Hansen, direktør, PVC Informationsrådet. Tlf.: 40734014 / e-mail: ogh@pvc.dk