AVL gennemfører europæisk certificering for sporbarheden i husstandssorteret plast

Aage Vestergaard Larsen får ny certificering

Aage Vestergaard Larsen gennemfører som den første danske plastgenanvender af husstandssorteret plast den europæiske certificering EuCertPlast, hvilket er en godkendelse af sporbarheden i den genanvendte plast i virksomhedens nye produktionslinje.

Del:

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S har fået ”det grønne stempel” på deres sidste par års arbejde med at udvikle og bygge en ny produktionslinje som oparbejder såvel dansk som svensk husstandssorteret plast.

”Det grønne stempel” består i, at den nye produktionslinjes output i form af pellets nu har opnået den europæiske godkendelse i form af et EuCertPlast-certifikat. Certifiktet er baseret på den europæiske standard EN15343:2007.

Europæisk godkendelse af sporbarheden i det husstandssorteret

EuCertPlast er en Europæisk godkendelse af sporbarheden i det husstandssorterede plast, som den nye produktionslinje oparbejder. Bag EuCertPlast certifikatet står bl.a. den europæiske sammenslutning af plastproducenter (EuPC) og den europæiske sammenslutning af plastrecyclere (PRE).

– At få EuCertPlast certifikatet er en blåstempling af vores konstante arbejde med sikre dokumenteret sporbarhed i vores arbejdsprocesser. Dermed kan vi til en hver tid dokumentere, hvad vores genanvendte plast er baseret på og stammer fra, og ikke mindst hvorledes det oparbejdes, inden det leveres ud til vores kunder. Det efterspørges mere og mere af vores kunder, og derfor er vi glade for certificeringen. Den regnes for en af de skrappeste europæiske certificeringsordninger med hensyn til at dokumentere sporbarheden af det husstandssorterede plast.

Sådan udtaler kreativ direktør i Aage Vestergaard Larsen, Gitte Buk Larsen.

– I forbindelse med det kommende reviderede EU- plastemballagedirektiv, som vil foreskrive en vis %-andel genanvendt plast skal bruges i de fleste plastemballager, og ikke mindst det udvidede emballageproducentansvarsdirektiv, som træder i kraft 31/12-24, anser vi det for en nødvendighed – og ikke mindst et kundekrav – allerede nu at kunne levere dokumenteret sporbarhed og klare beviser for, at vores genanvendte plast er lavet af postconsumer plast, som f.eks husstandssorteret plast, udtaler adm. direktør Franz Cuculiza.

EuCert plast certifikatet kommer ikke til at stå alene. Virksomheden er fuld gang med at sammenkoble det med Aage Vestergaard Larsens CO2 og LCA-analyser, så såvel sporbarhed kan leveres som CO2 og LCA-analyser på virksomhedens granulat.

Kontakt for yderligere oplysninger
Administrerende, Franz Cuculiza, fc@avl.dk – mobil: +45 40 96 94 69
Kreativ direktør, Gitte Buk Larsen, gbl@avl.dk – mobil: +45 21 69 63 36