Skærpede kvalitetskrav sætter danske rør i førerposition

Et endnu højere kvalitetsniveau for rør til drikkevandsforsyning er netop blevet lanceret i Danmark. Det skyldes DK-VAND mærkningsordningen, der har sat et ambitiøst og opnåligt mål om, at Danmark skal producere og anvende de til dato bedste og sikreste plastrør til vandforsyning.

Del:

Nedenstående er en pressemeddelelse – udsendt af DANVA den 1. september 2017:

Siden DK-Vand i 2015 overtog mærkningen af drikkevandsrør i området fra vandværk til husstand, har en gruppe, bestående af Plastindustriens Rørsektion, DANVA, vandselskaber og DV, arbejdet for en udvidelse af kvalitetskravene for plastrør til drikkevandsforsyning.

Et arbejde, der er støttet af Dansk Teknologisk Institut og DHI, som henholdsvis certificeringsorgan og som toksikologisk rådgiver.

Vandrørene, der juridisk set skal være mærket af DK-VAND, vil fremover have et højnet kvalitetsniveau, der lever op til de skrappeste krav i Danmark, hvilket direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, ser store muligheder i:

Vandselskabernes højeste prioritet er folkesundhed. Standardiserede krav giver kvalitet og sikkerhed for forbrugere og miljø, og resulterer samtidig i simple udbud, siger Carl-Emil Larsen.

DK-VAND certificeringen skal udvides så også komponenter til drikkevandsforsyningen end blot rørene medtages, så det altså bliver alle dele, vandet kommer i kontakt med, der kan certificeres.

Kvalitetsstempel skal hjælpe eksporten på vej

Parterne i projektet vil inddrage producenter af fittings, ventiler, målere, pumper, m.m. for at tilpasse ordningen til alle komponenter i vandforsyningen. Der er allerede interesserede producenter, som ønsker at opnå et DK-vand mærke.

Dette vil udover at sikre kvaliteten nemlig også være et eftertragtet kvalitetsstempel i forbindelse med eksport af danske vandløsninger.

Og netop eksporten og det nemt genkendelige kvalitetsstempel er en vigtig komponent, der begejstrer Kenn Byllemos, Emtelle, formand for Plastindustriens Rørsektion:

– Vi er glade for at have en certificering, der afspejler kvaliteten af de rør, vi producerer, og kontinuerligt sikrer de bedste vandrør til vores kunder. Vi sætter pris på, at der er fuld gennemsigtighed om hvilke krav, der gælder, da vi altid lever op til dem og dermed ser det som en klar eksportfordel. Med en stigende opmærksomhed på drikkevandskvaliteten i hele Europa og med den kommende revision af Drikkevandsdirektivet har vi med DK-VAND skaffet et konkurrenceparameter, som hjælper Danmark med at skabe yderligere opmærksomhed omkring vores løsninger, fortæller Kenn Byllemos, direktør for Emtelle Scandinavia og formand for Plastindustriens Rørsektion/NPG Denmark.

Populært sagt, er kvalitetskravet sammensat af to parametre. De fysiske og holdbarhedsmæssige forhold, som kontrolleres gennem den Nordiske Polymark NPG ordning og de toksikologiske og afsmitningsmæssige forhold, der kontrolleres som en overbygning via DK-VAND.

Gennem mærkningsordningens toksikologiske rådgiver, DHI sikres, at der testes for sundhedsskadelige stoffer og nedbrydningsprodukter samt smag og lugt.

Ændringer skal inspirere politikere og myndigheder

Parterne bag DK-Vand håber, at den nylige ændring kan være inspiration for regeringens arbejde med at skabe kvalitetskrav for byggevarer, der anvendes i husstandens vandinstallationer.

DK-Vand står nemlig kun for rør mv., der bruges, indtil vandet når husstanden, derefter er det en anden mærkning med et andet sæt regler, der tager over.

Vandbranchen vil gerne sikre, at rent vand kan rejse gennem et distributionssystem i topkvalitet, som dermed kan garantere vandets kvalitet, når danskerne åbner hanen.

DK-VAND vil i samarbejde med interessenterne forsøge at påvirke det europæiske arbejde vedr. afsmitning af stoffer fra drikkevandsinstallationer. Fokus vil primært være på en standardisering i forbindelse med det europæiske drikkevandsdirektiv.

For at sikre troværdigheden i certificeringen er det akkrediterede laboratorier, der står for analyseresultater i forbindelse med test af rør og andre dele. Kan produkterne overholde de givne kvalitetskrav, kan produktet mærkes med DK-VAND

Desuden er hele mærkningsordningen underlagt en uvildig tredjeparts kontrol, der udføres af Dancert.