42 millioner kroner til øget automatisering og digitalisering

I de næste fire år skal et nyt erhvervspartnerskab for avanceret produktion formidle viden og udmønte 42 mio. kr. til fremme af ny teknologi i danske produktionsvirksomheder. Virksomheder med viljen til at implementere ny teknologi kan opnå kontant støtte.

Del:

Et nyt erhvervspartnerskab for avanceret produktion skal over de næste fire år formidle viden og udmønte 42 mio. kr. til fremme af ny teknologi i danske produktionsvirksomheder. Initiativet er søsat af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med bl.a. DI, Dansk Erhverv og IDA Ingeniørforeningen.

Tilskudsordningen er særligt målrettet små- og mellemstore produktionsvirksomheder. En undersøgelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser nemlig, at førnævnte gruppe af virksomheder halter efter de store virksomheder, når det handler om digitalisering og automatiseret produktion.

Det nye partnerskab skal ud over at formidle viden om de muligheder, der ligger i omstillingen til avanceret produktion, også give direkte økonomisk tilskud til danske små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Tilskuddet til den enkelte virksomhed har to formål:

  • At afdække de potentialer der er i virksomheden ved anvendelsen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi.
  • At understøtte implementeringen af ny teknologi i de af virksomhederne, der har det største automatiserings-/digitalisering-potentiale og viljen til at anvende ny teknologi.

Læs mere om partnerskabet og om tilskudsmulighederne på www.erhvervspartnerskabet.dk.