Stål og Plast vil tjene penge på robotter

Den fynske ekstruderings- og termoformvirksomhed Stål og Plast har købt halvdelen af Gibotech A/S – en af landets største spillere inden for avanceret robotteknologi. Stål og Plast har selv haft stor glæde af Gibotechs robotter, og erfaringen med succesfuld automatisering skal nu deles med nye kunder i plastbranchen.

Del:

Automatisering bliver stadig vigtigere for danske produktionsvirksomheder. Det marked vil Stål og Plast fra Ringe på Sydfyn nu ind og have del i.

Stål og Plast har netop overtaget 50% af aktierne i Gibotech A/S for et ikke oplyst beløb. Gibotech er blandt de allerstørste herhjemme, når det kommer til industrirobotter og industriel automatisering.

Stål og Plast overtager aktieposten fra Gibotechs og mangeårige direktør og partner Poul Fuglsang, der fornylig trak sig ud. Direktør i Stål og Plast Jacob Braa Sørensen bliver ny bestyrelsesformand, og han skal fremover være med til at tegne Gibotech udadtil.

Stål og Plast ekstruderer og termoformer plastprodukter til gartneribranchen over hele verden. De var selv blandt de første i plastbranchen, der investerede i Gibotechs robotteknologi.

Og det er som kunde hos Gibotech, at interessen er opstået, fortæller Jacob Braa Sørensen:

– I samarbejde med Gibotech har vi automatiseret og robotiseret alle dele af vores egen produktion. Det har gjort en enormt stor forskel for os. Vi har kunne øge produktionskapaciteten med 30 procent til trods for, at vi i samme periode har reduceret antallet af ansatte fra 16 til 7. Så det er som tilfreds kunde, at vi har fået lyst til at investere i Gibotech.

Forstår automatisering fra plastvirksomhedens vinkel

Automatiseringen har været en medvirkende årsag til, at Stål og Plast har klaret sig gennem krisen med solide regnskabstal. Den konkrete erfaring med hvordan robotterne kan integreres i plastproduktionen bliver vigtig, når der nu skal nye kunder i butikken. Det fortæller Braa Sørensen:

– Vi ved, hvordan det er at sidde på den anden side af bordet og være virksomheden, der skal lave investering. Det er jeg sikker på, kan blive en stor fordel, når vi skal ud og sælge Gibotechs ydelser.

Han fortsætter:

– Mange plastvirksomheder er nok lidt tilbageholdende, når det kommer til at investere i automatisering. Det var vi også selv i starten, så jeg kan godt sætte mig ind i, hvor bekymringen kommer fra. Det er en stor investering, og man er helt afhængig af at kunne levere til sine kunder både før, under og efter. Men jeg ved også, at når folk kommer og kigger på det, vi gør her hos os og ser, hvad der kan lade sig gøre, så er der mange, der får lyst til at komme i gang med automatisering.

Markedet for industrirobotter i voldsom vækst

Det samlede antal industrirobotter i Danmark er steget med ikke mindre end 30 procent over de sidste fire år, viste tal fra Dansk Robot Netværk i april. Fra 4.600 robotter i 2008 til omkring 6.000 i 2012. Antallet af solgte robotter år for år er også støt stigende. Jacob Braa Sørensen fortæller, at investeringen handler om at komme ind i område med en solid underliggende vækst.

– Hos Stål og Plast er kerneydelsen produkter til gartnerierne. Den niche vækster ikke herhjemme eller på vores andre nærmarkeder. Derfor har vi fået lyst til at kigge andre steder hen, og her er jeg ikke i tvivl om, at automatisering og robotteknologi er et område, hvor vi vil se en stor udvikling de kommende år.

Han forklarer videre:

– Inden for industrien i handler det selvfølgelig om, at Danmark er et løntungt land at producere i. Det kan robotterne være med til at hjælpe på.  Automatiseringen sikrer også større pålidelighed. Når først et anlæg er indkørt, sker der sjældent fejl – typisk med højere output og færre kasserede emner til følge. Derudover handler det faktisk også om, at robotterne går og ind overtager nogle arbejdsopgaver, som det bliver sværere og sværere at finde folk, der gider udføre i et land som Danmark, siger Braa Sørensen.