Christina Busk – miljøpolitisk chef

Christina Busk er miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Del:

Tlf.: 2949 4564
Mail: cb@plast.dk
LinkedIn: Connect på LinkedIn
Twitter: 

Christina Busk er ansvarlig for at sætte foreningens politiske præg på en række af de aktuelle miljødebatter, der er særligt relevante for Plastindustriens medlemmer fx i forhold til genanvendelse, cirkulær økonomi, kemi, mikroplast, plast i havet mm.

Hun er tovholder på udviklingen af ‘Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere‘, og Christina står også i spidsen for Plastindustriens to netværk med fokus på genanvendelse. Derudover er hun også sekretær for Plastindustriens Genanvendelsessektion.

Tidligere har Christina været chefkonsulent i Dansk Industris miljøpolitiske enhed.

Christina er uddannet Cand. Techn. Soc. (miljøplanlægning) fra Institut for Miljø, Teknologi og Samfund ved Roskilde Universitet, hvor hun bl.a. studerende implementeringsmulighederne i REACH, samspilseffekter mellem kemiske stoffer, vindmølleindustriens konkurrenceevne og livscyklusanalyser af plastprodukter.