Plastindustriens vedtægter

Del:

Her kan du se foreningens formelle vedtægter.

Plastindustrien bestyrelse drøfter hvert år inden generalforsamlingen sammensætningen af bestyrelsen, så repræsentativitet og alsidighed sikres bedst muligt. Der er udarbejdet et protokollat herom, der kan læses her.