Reportage: Netværket for Cirkulær Plastemballage på besøg hos Polyprint

Deltagerne i Netværket for Cirkulær Plastemballage på besøg hos virksomheden Polyprint.

Netværket for Cirkulær Plastemballage var samlet til en spændende dag hos Polyprint. Programmet stod på flere oplæg samt en rundvisning i Polyprints produktion af fleksible emballager.

Del:

Af Clara Stjärnqvist, miljøstudent.

Den 26. september var omkring 20 aktører fra Netværket for Cirkulær Plastemballage på besøg hos virksomheden Polyprint. Vi startede dagen med at Morgen Werge fra Mærkevareleverandørerne gav os en status på projektet HolyGrail 2.0, som er på vej ind i sin tredje og sidste fase. HolyGrail 2.0 indebærer en løsning, hvor emballager skal have digitale vandmærker, som skal sikre bedre sortering og højere kvalitet af genanvendelse. Du kan læse meget mere om projektet her: https://www.digitalwatermarks.eu/

Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, præsenterede den nye designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballage til private forbrugere.

Louise Bünemann fra Dansk Industri kom også og gjorde os klogere på det kommende Digitale Produktpas, som er digitale bæredygtighedsdata af fysiske produkters livscyklus. Hun blev efterfulgt af Ole Jan Myhre fra den norske virksomhed Norner, som fortalte om hvordan de i praksis, som ReCyclass partner, hjælper virksomheder med at klassificere deres emballagers bæredygtighed.

Plastindustriens miljøpolitiske chef, Christina Busk, præsenterede også den nye, reviderede Designguide, som forsat skal sikre at mere plastemballage bliver genbrugt og genanvendt.

Du kan finde den online version her: https://plast.dk/2023/09/mere-plastemballage-skal-designes-til-genbrug-og-genanvendelse/

Deltagerne blev iklædt kitler og hårnet inden rundvisningen i produktionen.

Sidst men langt fra mindst lærte vi mere om Polyprint ved oplæg af Malene Villadsen og ved at iklæde os kittel og hårnet og komme på en spændende rundvisning rundt på produktionen. Her så vi, hvordan de producerer deres fleksible emballager – alt fra ekstruderingen af plasten til hvordan de trykker på filmen.

Alt i alt endnu et rigtig spændende og lærerigt møde i Netværket for Cirkulær Plastemballage.

 

Hvad er Netværket for Cirkulær Plastemballage?

I Plastindustrien har vi i flere år drevet et netværk for cirkulær plastemballage, hvor vi har samlet aktører fra hele plastværdikæden. Her diskuterer vi forskellige aktuelle plastemner med fokus på emballage, og sørger at få skabt samarbejde mellem aktører på tværs af værdikæden. Der afholdes 3 møder årligt, som fungerer som videndelingsplatform, og giver mulighed for at sammenfatte best practice inden for genanvendelse og ressourceoptimering samt at vurdere det mulige forretningspotentiale.

Netværket er målrettet repræsentanter fra virksomheder, hvor genanvendelsesagendaen er relevant. Netværket er gratis at deltage i for Plastindustriens medlemmer. For ikke-medlemmer koster det 1500 kroner årligt at deltage.

Ønsker du at deltage i netværket, eller vil du have yderligere information om arbejdet i netværket kan du kontakte Plastindustriens miljøpolitisk chef Christina Busk: cb@plast.dk eller miljøstudent Clara Stjärnqvist: cs@plast.dk