Dansk Energi Management søger virksomheder, der ønsker at reducere elforbruget

Dansk Energi Management og Flexmeter søger virksomheder til et gratis skræddersyet testforløb, der skal hjælpe virksomhederne med at reducere deres elforbrug.

Del:

Industrien i Danmark står for 13% af landets energiforbrug og ca. halvdelen af dét, er elforbrug. Det har Dansk Energi Management og Flexmeter sat sig for at gøre noget ved, og de to virksomheder er lige nu ved at udvikle et koncept, som kan sætte fingeren præcist på alle de lavthængende frugter, der er for at reducere elforbruget i industrien.

Det nye koncept er baseret på et succesfuldt koncept udviklet til en anden branche, og med støtte fra Elforsk, tilpasses konceptet til plastbranchen.

Plastbranchen er blandt andet udvalgt, fordi der i denne branche er stort fokus på bæredygtighed.

Konceptet tager udgangspunkts i en skræddersyet måling af el-forbruget som sammenlignes med data fra produktionen.

Baseret på en detaljeret viden sættes der ind med forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner og resultatet, i form af kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, kan aflæses prompte efterfølgende.

Anders Kildegaard Knudsen, miljøkonsulent i Plastindustrien, anbefaler danske plastvirksomheder at gøre brug af det nye koncept:

– De seneste års arbejde med energibesparelser via PSO-aftalen med Energistyrelsen har vist, at der er et stort potentiale i plastforarbejdende virksomheder. Særligt ændringer i adfærd, som er helt gratis og dermed nemt at gå til, har vist som en af de lavest hængende frugter, når der skal hentes energibesparelser i branchen. Da netop adfærd er i fokus i projektet med Danish Energy Management vil det have relevans for mange af vores medlemmer, hvor elforbruget fylder meget.

Hvad giver det mening at måle på?

Plastix i Lemvig har været med i de første indledende tests.

En skræddersyet rapport med detaljerede data fra data-loggere fortalte mere end blot hvor meget energi, der var blevet brugt: Udsving, stop og andre påvirkninger på produktionen er blevet holdt op imod de tilhørende udsving i elforbruget og resultaterne er blevet tolket i et samarbejde for at finde forklaringer og besparelsespotentialer.

Lynge Børsting Hedegaard er produktionschef i Plastix, og han har fået meget ud af at deltage:

– Vi måler hele tiden på vores elforbrug, men det er svært at tilpasse aflæsningerne til vores produktions-flow. Med det her projekt finder vi ud af, hvad der giver mening at måle på.

Virksomheden Plastix hører hjemme i Lemvig og producerer plastikgranulat af udtjente fiskegarn.
Virksomheden Plastix hører hjemme i Lemvig og fremstiller granulat af udtjente fiskegarn.

Vil du lære mere om din virksomheds elforbrug?

Dansk Energi Management søger lige nu interesserede virksomheder til flere tests. Det er gratis at deltage.

Der skal selvfølgelig være adgang til produktionsanlæg, adgang til data og et commitment i virksomheden til at tolke resultaterne – i et samarbejde – og til at sætte ind med ændringer efterfølgende. Et testforløb vil typisk vare to-tre måneder.

Er din virksomhed interesseret, så kontakt Kresten Kjær Sørensen fra Dansk Energi Management på telefon: 31 4353 13 eller mail: kks@dem.dk.