Mini-portræt: Michael Bayer Thomsen (Letbek A/S)

Vi bringer en række mini-portrætter af medlemmerne i Plastindustriens bestyrelse. I denne omgang zoomer vi ind på Michael Bayer Thomsen, der er adm. direktør i Tistrup-virksomheden Letbek A/S.

Del:

Michael Bayer Thomsen er administrerende direktør i Tistrup-virksomheden Letbek A/S, hvor han sidder med det overordnede ansvar samt forretningsudvikling i hele koncernen.

Bedre forretningsvilkår og vidensdeling

Han har valgt at engagere sig i Plastindustriens bestyrelse, fordi det er vigtigt og afgørende, at Plastindustrien har en aktiv bestyrelse, der kan bidrage til at sikre gode forretningsvilkår og vidensdeling i Danmark.

Ydermere har Michael et ønske om aktivt at påvirke samfundsdebatten i en faktabaseret retning, således at fokus holdes på plastens fortrinlige egenskaber i stedet for negativ omtale som f.eks. plastforurening i naturen.

Vi skal have bedre styr på plasten

Det er også dét Michael ser som plastbranchens største udfordring, nemlig at vi som verdenssamfund ikke får styr på plastforureningen, og plasten dermed bliver syndebuk.

Plast kan være med til at løse mange af de klimaudfordringer vi står over for, da materialet er yderst velegnet til at indgå i en cirkulær økonomi. Plast kan potentielt set have en lang levetid, er let at designe til genbrug og/eller reparation og ikke mindst yderst velegnet til at genanvende igen og igen.

LÆS MERE: Letbæk Plast A/S relancerer ny international identitet: Letbek A/S

Michael har ikke ét konkret yndlingsprodukt i plast – han har mange.

Det vigtigste er dog, at når plasten anvendes korrekt, så kan det være med til at løse mange af vores udfordringer i bestræbelserne efter et bæredygtigt samfund – én løsning af gangen.

SE OGSÅ: Plastindustriens bestyrelse 2019-2020