Reportage fra Super-Moulds projektseminar

Tirsdag den 21. januar 2020 var Plastindustrien værter for Super-Moulds projektseminar i Industriens Hus. Projektets partnere præsenterede de hidtidige indsigter, og der var god mulighed for at drøfte problematiske værktøjer med eksperterne undervejs.

Del:

Tirsdag den 21. januar 2020 afholdte Super-Moulds projektseminar. Plastindustrien er partner på projektet og var værter til arrangementet i Industriens Hus i København.

Super-Moulds konsortiet består af partnere fra Dansk Fundamental Metrologi, DuPont, Georg Fischer Machining Solutions, Gibo Plast A/S, The Institute of Applied Plastics Research (iRAP), Michael Lundbech A/S, Novo Nordisk A/S, SP Moulding A/S, Teknologisk Institut, Winther Mould Technology og Plastindustrien.

Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden og har til formål at udvikle næste generation af produktionsværktøjer til sprøjtestøbning og formgivning i plast ved hjælp af specialudviklede overfladebehandlinger, der kombinerer nyudviklede overfladebelægninger med overfladestrukturering.

– Når alt andet er optimeret skal de sidste marginaler i produktiviteten hentes i mødet mellem plasten og værktøjsstålet. Det er et svært og specialiseret område, hvor selv specialisterne ikke rigtig ved, hvad der sker og hvor der mangler systematik. Denne viden og systematik er Super-Moulds sat i verden for at skabe, fortæller Rasmus Grusgaard, innovationskonsulent hos Plastindustrien.

Overfladebehandlingerne vil føre til en effektivitets- og levetidsforøgelse af formene samt en signifikant kvalitetsforbedring af de støbte plastemner.

Stor interesse for Super-Moulds og værktøjsoptimering

Partnerne bag Super-Moulds var godt tilfredse med det flotte fremmøde til projektseminaret. Omkring 70 deltagere fra sprøjtestøbevirksomheder, værktøjsmagere, vidensinstitutioner og universiteter var mødt op.

Seminaret var struktureret omkring en række oplæg fra partnerne bag Super-Moulds, hvor de delte nye indsigter i overfladeruhed, betydningen af teksturering og hvordan coating kan anvendes til at reducere klæbning.

Undervejs var der mulighed for at drøfte din virksomheds problematiske værktøjer med projektkonsortiet og de andre deltagere. Derudover fik de fremmødte også information om, hvordan deres virksomheds værktøj kan komme i betragtning som case i projektet.

Dagen blev rundt af med en plenumdebat, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og diskutere de mange nye indsigter fra projektet.

Her blev det klart, at mange af de fremmødte kæmpede med klæbning til støbeformene, hvilket understreger vigtigheden af et projekt som Super-Moulds, der netop arbejder med at optimere sprøjtestøbeprocessen ved bl.a. at reducere klæbning gennem avanceret overfladebehandling.

Blandt deltagerne på seminaret var der en generel efterspørgsel efter overordnede guidelines for hvilke overfladebehandlinger, der egner sig til en given afformningssituation.

– Det kræver fortsat en del analytisk arbejde samt flere tests hos slutbrugere, men det er bestemt en del af visionen for projektet at få etableret nogle guidelines for industrien, udtaler Sascha Louring, som er projektleder for Super-Moulds.

Både under og efter afholdelsen af seminaret har Super-Moulds konsortiet modtaget henvendelser fra flere virksomheder, som har tilkendegivet deres interesse, og som overvejer at bidrage med nye slutbruger cases til projektet.

Super-Moulds-projektet afsluttes ved udgangen af 2020, og i den mellemliggende tid vil konsortiet fortsat undersøge nye metoder til optimering af sprøjtestøbeværktøjer.

Du kan følge med i projektet via hjemmesiden www.supermoulds.dk.

Du kan downloade oplægsholdernes præsentationer her:

Welcome to the Super-Moulds seminar – Sascha Louring

Towards systematic lab scale testing for evaluating the potential effect of surface treatments on the productivity of plastic pieces – Stefan Hengsberger

The exquisite art of tailoring coatings – Kristian Rechendorf

EDM for mould texturing – Umang Maradia

Laser texturing for mould core functionalization – Alexis Demierre

Elucidating the dependence between ejection force and core geometry and surface texture in injection moulding – Poul Erik Hansen

The way to a successful injection moulding production – Michael Lundbech