Her er opskriften: Sådan bliver Danmark grønt foregangsland for plastemballage

Danskerne producerer hvert år 216.000 tons plastemballageaffald. Forum for cirkulær plastemballage vil sikre, at affaldet bliver til nye produkter og gøre Danmark til et grønt foregangsland på emballage-fronten. Forummet lancerede for nylig sine anbefalinger til, hvordan vi gør det i praksis.

Del:

DOWNLOAD: Forum for cirkulær plastemballage – anbefalinger og handlinger

DOWNLOAD: Designmanual til emballager

DOWNLOAD: Forum for Circular Plastic Packaging – recommendations and action

DOWNLOAD: Design Manual – Reuse and recycling of plastic packaging for private use

En lang række vidt forskellige aktører fra hele emballagens værdikæde har det sidste år arbejdet intensivt i innovationsprojektet ‘Forum for cirkulær plastemballage‘. Udgangspunktet har været en ambitiøs vision om, at Danmark skal være international rollemodel for fremtidens plastemballage i en cirkulær økonomi.

Plastindustrien har taget initiativ til forummet, hvor både emballagevirksomheder, råvareproducenter, designere, supermarkeder, NGO’er, vidensinstitutioner, recyclere, politikere og flere andre har medvirket – og nu ligger anbefalinger og foreløbige resultater klar. De blev præsenteret til et launch event i Industriens Hus den 17. maj med oplæg fra både miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og en lang række af de medvirkende virksomheder, organisationer og politikere.

Jeg virkelig stolt af den store indsats, som så mange forskellige aktører har lagt i forummets arbejde, og af de resultater, der er kommet ud af det.

Christina Busk, miljøpolitisk chef, Plastindustrien

Forummet løftede her bl.a. sløret for en manual til, hvordan fremtidens emballage skal designes, et konkret eksempel på hvordan hustandsindsamlet affald kan bruges til nye emballager, samt en anbefaling til hvordan vi bør enerette affaldssorteringen i Danmark.

Miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, siger:

– Der ligger et stort uudnyttet potentiale i at blive bedre til at genanvende plasten fra vores emballage – både miljø- og forretningsmæssigt. Men det er ikke noget, vi bare lige gør. Skal det lykkes, så kræver det samarbejde, og det er baggrunden for, at vi har taget initiativ til Forum for cirkulær plastemballage. Jeg virkelig stolt af den store indsats, som så mange forskellige aktører har lagt i forummets arbejde, og af de resultater, der er kommet ud af det.

216.000 tons affald skal bruges bedre

Den holdning deler Sine Beuse Fauerby, energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, som både har siddet med i forummets beslutningstagergruppe og deltaget i underarbejdsgrupper:

– Danmark skaber hvert år 216.000 tons affald fra plastemballage, og vi genanvender alt, alt for lidt. Det skal vi gøre bedre, og jeg er overbevist om, at vi med Forum for cirkulær plastemballage har taget det første skridt i den rigtige retning. Særligt vores designguide og anbefaling til en fælles dansk affaldssortering, tror jeg kan gøre en forskel, hvis vi lykkes med at få det implementeret, siger Sine Beuse Fauerby.

Jeg er overbevist om, at vi med Forum for cirkulær plastemballage har taget det første skridt i den rigtige retning.

Sine Beuse Fauerby, Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Værdi for både miljø og forretning

Og det er ikke kun for miljøets skyld, at det giver mening at fokusere på at minimere emballagernes miljøbelastning. Forbrugerne efterspørger nemlig i stigende grad de miljørigtige løsninger, og det skaber en mulig økonomisk gevinst. Sådan lyder det fra COOP, der er blandt de detailvirksomheder, der har deltaget aktivt i forummets arbejde.

CSR-direktør i COOP Signe Didde Freese, siger:

– Vi ved fra vores undersøgelser, at kunderne i vores butikker er meget opmærksomme på netop plastemballagen. Der en klar efterspørgsel efter, at vi gør alt, hvad vi kan for at minimere emballagens miljøaftryk. Den efterspørgsel giver nogle sunde økonomiske incitamenter til alle i værdikæden til at udvikle den miljørigtige emballage og betyder, at det også økonomisk giver mening at satse grønt.

COOP har som en direkte udløber af deres involvering i Forum for cirkulær plastemballage underskrevet en erklæring om at efterspørger udvalgte emballager i bestemte plasttyper for på den måde at gøre genanvendelsen nemmere.

Der en klar efterspørgsel efter, at vi gør alt, hvad vi kan for at minimere emballagens miljøaftryk.

Signe Didde Freese, CSR-direktør, COOP

Vejen frem ifølge Forum for cirkulær plastemballage:

Download engelsk version af billedet.