Kompositsektionen hylder innovation og løsninger af høj arkitektonisk værdi

Arkitekt Vicki Thake har netop modtaget Danish Composite Award fra Plastindustriens Kompositsektion.

Arkitekt og erhvervs ph.d. Vicki Thake har gennem sit arbejde med professor Jan Søndergaard og virksomheden Fiberline Composites forsket i brugen af fiberkompositter i arkitektur. Dette arbejde har Plastindustriens Kompositsektion valgt at belønne med hæderen Danish Composite Award.

Del:

Arkitekt Vicki Thake er i skrivende stund ved at færdiggøre en erhvervs ph.d., der har til formål med et vidtfavnende holistisk syn på fiberkompositter, at forny vores byggetradition.

Erhvervs ph.d.en er tilknyttet et igangværende udviklingsprojekt på KHR Architecture i samarbejde med arkitekt og professor Jan Søndergaard. Projektet undersøger fiberforstærkede polymerkompositters (FRP) materialesystem, dets fiberretninger og transparente egenskaber med fokus på fremtidens parcelhus, hvor fiberforstærkede polymerkompositter er udgangspunktet for alle flader og anvendt både som konstruktion og dekoration. Med denne afhandling bliver Vicki Thake den første arkitekt til at modtage Danish Composite Award.

KHR Architecture’s lavede allerede i 1992 den danske pavillon i Sevilla, hvor fiberkompositter for alvor fik opmærksomhed som et æstetisk objekt.

I 2006 og 2008 tegnede Jan Søndergaard, arkitekten bag den danske pavillon og Vicki Thake’s vejleder, både en kirke og hovedsædet til virksomheden Fiberline Composites, hvor fiberkompositprofiler blev brugt som facadebeklædning til det æstetiske udtryk. Begge var dog klassiske konstruktioner, hvor fiberkompositprofiler blev påmonteret udenpå en stålkonstruktion.

– Med udgangspunkt i de tekstile principper vil jeg gerne bruge fiberkompositmaterialet både konstruktivt, æstetisk og teknologisk. FRP kan gøres stærkere ved at bruge fibertråde i flere retninger, og den interessante ved fiberkompositterne er, at vi kan bestemme både den indre og ydre geometri, til forskel fra kun den ydre i klassiske byggematerialer. Jeg vil gerne at der er fokus på, hvordan vi kan kombinere digitale processor i den eksisterende produktion med nye materialer og tilføje viden fra andre industrier som tekstilindustrien og herved være med til at designe materialer, fortæller Vicki Thake, arkitekt og vinder af Danish Composite Award.

Dette forsøger KHR Architecture’s netop nu i et parcelhus, der skal opføres ved Amager Fælled, lavet udelukkende i fiberkompositter, hvor alle dele limes sammen, og termoruder bruges som isolering.

– Det fantastiske ved fiberkompositter er ærligheden og de dynamiske overflader man får af de iboende strukturer i fibrene, sammen med spillet med lys der kommer igennem og afslører variationen i det iboende materialesystem og dets komposition. Dette er bl.a. inspireret af japanske papirdøre, da fiberkompositter skaber mønstre som lys kan skinne igennem, fortæller Vicki Thake og fortsætter:

– Det kan også sammenlignes med nogle af de første hjem, i huler, hvor man malede billeder for at kopiere naturen på væggene. Her er ideen den samme, men man tillader blot at lade naturen udenfor male i hjemmet igennem FRP’s transparente egenskaber. Hvis der fx er et træ udenfor, og solen skinner på det, så vil man opleve ændringer i lys og former i huset,  fortæller Vicki Thake.

Kompositsektionen ser store perspektiver prisvinders arbejde

Danish Composite Award er en årlig pris, der uddeles af Plastindustriens Kompositsektion. Prisen uddeleles på sektionens årsmøde, der afholdes den 1. juni i Industriens Hus, hvor Vicki også vil give et oplæg om sit projekt. Kompositsektionen begrunder bl.a. udvælgelsen med følgende:

– Projektet har også vist de tekstile principper som materialet indebærer. Fiberarmering af fiberforstærket plast involverer en gennemtænkning af de fiberretninger og underliggende sammenhænge, som fiberforstærkningen kan samles i. Projektet har vist anvendelsen af fiberforstærkede polymere kompositter er relevante i nutidigt byggeri og kan lede til nye innovative og socialt bæredygtige løsninger af høj arkitektonisk værdi, udtaler Klaus Kamper, formand for Plastindustriens Kompositsektion og repræsentant for Jupiter Group A/S.

Erhvervs ph.d. ‘en forventes at blive færdig til sommer, og for Vicki Thake er prisen et stort skub i den rigtige retning:

– At modtage prisen betyder rigtig meget for mig, det er en kæmpe medvind at få. Det betyder at der i branchen er anerkendelse og forståelse for at man kan se materialet på en anden måde end den traditionelle, og det kan forhåbentligt også hjælpe til at bygningsindustrien er åbne overfor nye måder at bruge materialet på, fortæller Vicki Thake.

Samarbejde med industrien er gavnligt

Udover at være tilknyttet KHR Architecture med Jan Søndergaard som vejleder, er også forskning involveret i form at forskningscenteret CITA (Center for Informationsteknologi og Arkitektur ved Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) ligesom industrien spiller en stor rolle.

Kompositvirksomheden Fiberline Composites, med direktør Henrik Thorning som vejleder har i høj grad bidraget med viden og vejledning om materialet, ligesom de leverer alle kompositdele til det parcelhus KHR Architecture netop er i gang med.

Mindre virksomheder har også været en del af et vigtigt samarbejde, da de har hjulpet til med dag til dag prototyper i løbet af processen.

Vicki Thake ser store muligheder i fiberkompositmaterialet, som hun oprindeligt så skønheden i da det hang på store ruller i Fiberline Composites produktionshal:

– Det er min drøm, at i stedet for at tænke byggeriet som lag med mursten, isolering osv., så kan vi komprimere det hele i fiberkompositmaterialet, så vi kan blande teknologi i matrixen og væve teknologiske informative komponenter ind i komposittet. Fx så kunne man forestille sig at elektrisk ledende tråde kunne væves ind FRP profiler til udvikling af en dynamisk og innovativ væg ligesom man igennem teknologiske fibertekstiler kan væve forskellige materialer sammen. Drømmen er simpelthen at komprimere alle informationer i et materiale og bruge det æstetisk bevidst, afrunder Vicki Thake, vinder af Danish Composite Award.