Fiberline med som ny udstiller på verdens største kompositmesse

JEC kompositmessen i Paris den 8.-10. marts, der nu kalder sig JEC World og er verdens største kompositbegivenhed, tiltrækker typisk 1.300 udstillere og modtager 37.000 besøgende. Blandt messens nye udstillere er det danske firma Fiberline Composites A/S. 

Del:

I perioden 8.-10. marts er Paris vært for JEC kompositmessen, der bliver regnet som verdens største kompositbegivenhed med omkring 37.000 besøgende.

Den årlige vækst i besøgstallet på seks procent skyldes især Asien og Nordamerika, der henholdsvis udgør 19 og 10 procent af udstillerskaren. Messen dækker hele spektret fra råvarer til slutprodukter.

Allerede i november kunne JEC oplyse, at alle nøglespillere i kompositbranchen vil være til stede inden for glas- og kulfibre, termoplast og termohærdende materialer, klæbestoffer, produktproducenter, maskinleverandører og halvfabrikata.

JEC vil specielt fremhæve fire messeområder med overskrifterne luftfart, biler, bæredygtighed og sport/fritid. Messen vil i 2016 have elleve sessioner med videnskabelige og tekniske konferencer.

Den 8. marts har temaerne biler, non-destructive testing, fiberpositionering og simulering. Den 9. marts drejer det sig om termoplast, design, luftfartsudstyr og forsyningskæden. Den sidste messedag handler konferencerne om innovation i branchen og kompositmarkedet.

Messen vil endvidere byde på over 30 tekniske salgspræsentationer, og der vil traditionen tro også blive uddelt innovationspriser den første messeeftermiddag.

I de senere år har sydkoreanske virksomheder udvist bemærkelsesværdige og internationalt anerkendte resultater inden for kulfiberområdet. Det er baggrunden for, at landet i år deltager som æresgæst.

Ny dansk udstiller

Blandt messens nye udstillere er det danske firma Fiberline Composites A/S.

– Det er den stærkt øgede interesse for kulfibre, der er baggrunden for, at vi nu deltager på JEC World, fortæller kommunikationschef Torben Rønlev, Fiberline.

Han uddyber med, at det især er vindmøllebranchen, som ser en fordel i at anvende kulfiberarmerede, pultruderede profiler som forstærkningszoner i vingerne:

– Dette messeinitiativ er et supplement til vores mangeårige aktiviteter på slutbrugermesser fx vedrørende vindues-, bygnings- og off-shoreprofiler.

Fiberline leverer i øvrigt også translucente glasfiberprofiler til en såkaldt »Generisk Bocelle«, der kan ses opført på Dansk Arkitektur Center i København til og med den 16. marts.

På JEC World er det også muligt at møde andre danske udstillere blandt andet Expo-Net Danmark A/S.