Stor interesse for årsmødet i Kompositsektionen

Årsmødet i Plastindustriens Kompositsektion samlede i år internationale eksperter og repræsentanter fra kompositindustrien i Den Sorte Diamant i København til en konference om genanvendelse af kompositmaterialer. Interessen for konferencen var så stor, at arrangementet måtte flyttes til større lokaler.

Del:

Den Sorte Diamant i København dannede den 23. maj rammen om årsmødet i Plastindustriens Kompositsektion. Hér mødtes deltagere fra mange lande for at diskutere genanvendelse af kompositmaterialer.

Arrangørerne havde samlet et program fyldt med oplæg og paneldebat, og interessen for arrangementet var stor.

Kompositsektionens formand, Klaus Kamper, understregede i sin åbningstale vigtigheden af årets tema: Genanvendelse af kompositmaterialer. Der er stigende interesse for emnet og behovet for at finde løsninger på en industriel skala er voksende, sagde han.

Klaus Kamper, salgsdirektør i JUPITER BACH, og formand for Kompositsektionen, bød velkommen.

Programmet og oplæg

Dagen bød på seks perspektiver på genanvendelse af kompositter fra følgende organisationer:

  • Plastindustrien
  • CETEC / Dansk Teknologisk Institut
  • EuCIA / The European Composites Industry Association
  • MAKEEN Energy
  • Vestas
  • CEMBUREAU / The European Cement Association

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, præsenterede den 3. version af foreningens populære designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballage til private forbrugere. En deltager spurgte efterfølgende, om hun tror, der kan laves en tilsvarende designguide for kompositmaterialer, hvortil Christina Busk svarede, at det bestemt er muligt.

Download: Christina Busks præsentation kan downlades hér.

 

Christina Busk, Plastindustrien.

Næste oplæg handlede om CETEC og genanvendelse af vindmøllevinger. Souschef fra Teknologisk Institut, Simon Frølich, og Troels Bach Nielsen fra VESTAS ridsede udfordringerne ved genanvendelse af vindmøllevinger op og fortalte blandt andet, at hovedproblemet naturligvis især er adskillelsen af materialerne. CETEC har udviklet en kemisk genanvendelsesproces, der kan opløse kompositten, så resinen og glasfibrene kan genanvendes hver for sig.

CETEC-projektet, blev i 2023 belønnet med Plastprisen for sit arbejde med genanvendelse af komposit i vindmøllevinger og vandt efterfølgende JEC Composites Global Innovation Award 2024.

Nikos Nikolakakos, fra den europæiske cementorganisation, CEMBUREAU, præsenterede, hvordan andelen af alternative energiformer i den europæiske cementindustri er vokset og at en del af dette er kompositaffald. I denne proces energiudnyttes plasten, og glasindholdet anvendes som tilslag til cementen i stedet for sand fra naturen. Han fremhævede, hvordan cement co-processing er en metode, der kan være med til at begrænse deponering af kompositaffald og mindske behovet for at bjærge sand til processen.

Download: Nikos Nikolakakos’ præsentationen kan downloades her.

Adm. direktør, i den europæiske kompositorganisation, EuCIA, Raphaël Pleynet, kaldte i sit oplæg Danmark for en international målestok i den grønne omstilling. Han fremhævede, at den samlede mængde af kompositaffald er meget mindre end almindeligt plastaffald, men at der naturligvis stadig skal findes cirkulære løsninger på affaldsproblemet.

Download: Raphaël Pleynets præsentation kan downloades her.

Adm. direktør, EuCIA, Raphaël Pleynet.

Irene Bach fra MAKEEN Energy præsenterede et projekt om genanvendelse af glasfiber fra kompositaffald ved omsmeltning (‘glass fibre remelt’). En af udfordringerne i dette projekt er at finde de rette maskiner til at kværne materialet, da det slider meget på de eksisterende maskiner. Forud for omsmeltningen af glasfibrene er plast-matricen fjernet med pyrolyse.

Download: Irene Bachs præsentation kan downloades her.

Afsluttende paneldebat

Dagen fortsatte med en paneldebat, hvor alle oplægsholdere deltog. Debatten blev modereret af Janus Kirkeby fra Rambøll.

I debatten påpegede Christina Busk fra Plastindustrien, at den næste store udfordring, når det kommer til genanvendelse af kompositmaterialer, er finansiering af projekterne. Irene Bach tilføjede, at teknologien nu skal opskaleres, og der skal skabes en økonomi omkring det, før nogen vil investere i området.

Det faglige program sluttede med en paneldebat, hvor alle oplægsholderne deltog.

Danish Composite Award 2024

Efter de faglige indlæg var det tid til at uddele Danish Composite Award 2024. Lucie Maryvonne Laborderie modtog prisen for sit projekt om simulering og eksperimentel validering af infusionsprocessen for vindmøllevinger. Peter Hede Broberg fik prisen for sin ph.d.-afhandling om forudsigende simulering af foldedannelse under præformfremstilling.

Download: Peter Hede Brobergs præsentation kan downloades her.

Download: Lucie Laborderies præsentation kan downlades her.

 

Da det faglige program var slut sejlede deltagerne en tur med kanalrundfarten i Københavns Havn, hvor der var mulighed for yderligere networking i mere uformelle omgivelser.

Dagen blev afsluttet med en middag på restaurant Maven, hvor deltagerne kunne evaluere på dagens program.

Download præsentationer

Herunder kan du downloade udvalgte præsentationer fra konferencen.

Download: NikosNikolakakos

Download: RaphaëlPleynet

Download: IreneBachVelling

Download: PeterHedeBroberg

Download: LucieLaborderie