Hvem skal vinde Plastprisen 2024? Her er de nominerede

En ekstern jury har nu udpeget fem nominerede til årets Plastpris:
Aarhus Kommune, Kingspan LOGSTOR, RePURPose, RHQI-projektet og et konsortium bestående af Nopa Nordic, Robinson Packaging, Aage Vestergaard Larsen og Teknologisk Institut.

Nu skal Plastindustriens medlemmer stemme om vinderen.

Del:

Plastindustrien har siden 1987 uddelt Plastprisen som en hyldest af de ekstraordinære og anerkendelsesværdige præstationer i den danske plastbranche.

Også i år har Plastindustrien modtaget mange forskellige indstillinger fra hele branchen. Der er blevet indstillet både større og mindre virksomheder, udviklingsprojekter og privatpersoner.

Jury har valgt de nominerede

Plastprisens jury har nu gennemgået alle indstillinger og på den baggrund udpeget i alt fem nominerede, det kan vinde Plastprisen 2024.

Juryen består i år af Anders Egede Daugaard, lektor, DTU Kemiteknik, Ditte Lysgaard Vind, forfatter og innovationschef i Bloxhub og Jens-Thor Hansen, adm. direktør, ENGEL DANMARK

Adm. direktør i Plastindustrien, Thomas Drustrup, fortæller, at juryen igen i år har valgt fem meget kvalificerede nominerede.

– Igen i år har vi oplevet et bredt og kvalificeret felt, hvor alle fem nominerede er kvalificerede til at vinde Plastprisen. Nu er det op til Plastindustriens medlemmer at vælge den bedste kandidat og det ser jeg frem til.

Medlemmerne stemmer om vinderen

Frem mod Plastdagen d. 30. maj kan Plastindustriens medlemmer stemme om vinderen af Plastprisen 2024. Hver medlemsvirksomhed har én stemme. Jurymedlemmerne afgiver også deres stemme på de nominerede. I tilfælde af stemmelighed er det juryen der træffer den endelige afgørelse.

Plastindustrien sender i disse dage en afstemningsformular ud til alle medlemsvirksomhedernes primære kontakter.

Vinderen af Plastprisen 2024 bliver offentliggjort på Plastdagen d. 30. maj i Industriens hus. Tilmelding til Plastdagen 2024 kan ske via dette link.

De nominerede til Plastprisen 2024 er:

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er indstillet til Plastprisen for sit byrumsbaserede pantsystem for takeaway-emballage. “Fremtidens takeaway-system” er et treårigt pilotprojekt udviklet i samarbejde med TOMRA Systems og et resultat af Aarhus Kommunes Plaststrategi. Siden lanceringen i januar 2024 har aarhusianere pantet mere end 120.000 kopper. Hver kop har et unikt serienummer, som giver oplysninger om brugernes adfærd samt ESG og LCA-data.

Læs hele indstillingen af Aarhus Kommune hér.

 

Konsortiet Nopa Nordic, Robinson Packaging, Aage Vestergaard Larsen og Teknologisk Institut

Konsortiet Nopa Nordic m.fl. har i tæt samarbejde udviklet og implementeret løsninger, der muliggør brugen af genanvendt HDPE-plast til kosmetikemballager på det danske marked. Projektet, der er delvist finansieret af MUDP, skaber en ny kilde af højkvalitets genanvendt plast og bidrager til en mere cirkulær plastøkonomi i Danmark. De udviklede løsninger åbner helt nye muligheder for anvendelse af PCR-plast i plastproduktionen.

Læse hele indstillingen af dette projekt.

 

RePURPose

Parterne bag RePURpose har udviklet en metode til at ekstrahere polyoler fra brugt PUR, og demonstreret, at disse polyoler kan anvendes i produktion af ny PUR, som erstatning for virgine materiaer.  RePURpose består af parterne Dan-Foam, Logstor, ECCO, H. J. Hansen Genvindingsindustri, Tinby, Plixxent, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut. Projektet åbner for en cirkulær økonomi for PUR-plast, som ikke tidligere har været mulig. RePURpose, der delvist er finansieret af innovationsfonden, har desuden tiltrukket international interesse.

Læs hele indstillingen af projektsamarbejdet RePURpose.

 

RHQI-projektet 

Recycling High Quality Plastics (RHQI) er et samarbejde mellem flere virksomheder og Aalborg Universitet, støttet af Innovationsfonden. Projektets formål er at løse den udfordring, at manglende viden om plastens egenskaber bliver en barriere for genanvendelse af plast i Danmark. Gennem udvikling af modeller og testmetoder har projektet muliggjort brugen af genanvendt plast i kritiske komponenter som pumpehuse og fjernvarmerør.  RHQI-projektet har vist, at mekanisk genanvendelse kan være en sikker løsning, selv til avancerede produkter med lang levetid, som for eksempel pumpehuse og fjernvarmerør. RHQI-samarbejdet består Grundfos A/S, Kingspan A/s, Aage Vestergaard Larsen A/S, Plastix A/S og Aalborg Universitet

Læs hele indstillingen af RHQI-samarbejdet.

 

Kingspan LOGSTOR

Kingspan LOGSTOR er indstillet til Plastprisen for udviklingen af sit fleksible fjernvarmerør PertFlextra. Med PertFlextra kan fleksible rør nu anvendes i større dimensioner og som distributionsnet, ikke kun som stikledninger. Produktionen foregår lokalt i Danmark.

Læs hele indstillingen af Kingspan LOGSTOR hér.