Plastindustrien indkalder til ordinær generalforsamling 2024

Søren Ulstrup

Den 30. maj 2024 afholder Plastindustrien dette års ordinære generalforsamling forud for Plastdagen. Generalforsamlingen er for medlemmer og finder sted i Industriens Hus, København.

Del:

Hermed indkalder vi til Plastindustriens ordinære generalforsamling 2024 den 30. maj i Industriens Hus, København kl. 12:30.

Generalforsamlingen afholdes forud for Plastdagen 2024: Et cirkulært samfund.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Præsentation af Plastindustriens nye Strategi 2024-2027
  4. Forelæggelse af seneste års reviderede regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller øvrige medlemmer
  9. Eventuelt

Hvis du ikke har mulighed for personligt fremmøde, er det vigtigt, at du fremsender en fuldmagt, så generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig.

Ønsker du at give fuldmagt til formanden eller til en anden deltager i generalforsamlingen, udfyldes vedlagte formular, som efterfølgende sendes via mail (alm@plast.dk) eller med post til Plastindustriens sekretariat (Vesterbrogade 1E, 3., 1620 København V).

DOWNLOAD: Indkaldelse, dagsorden og fuldmagt – Generalforsamling 2024

Plastdagen 2024: Et cirkulært samfund

Efter generalforsamlingen afholdes traditionen tro Plastindustriens årsdag – i år med undertitlen Et cirkulært samfund.

Temaet for Plastdagen 2024 vil være centreret omkring punkterne i Plastindustriens nye strategi, som bliver præsenteret på generalforsamlingen om formiddagen. De faglige oplæg vil spænde bredt og omhandle emner som materialer, design, lovgivning, uddannelse, uddeling af årets plastpris og meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig her!

Alle tilmeldte vil forud for generalforsamlingen få tilsendt yderligere information.