Alt er klar til Nordic Bioplastic Conference

Forberedelserne har stået på i lang tid. I denne uge afholder Plastindustriens en af årets vigtigste konferencer om bioplast: Nordic Bioplastic Conference 2024 i Industriens Hus i København.

Del:

I flere uger har Plastindustrien, Teknologisk Institut, Nordisk Bioplastforening og IDA Polymer arbejdet på at forberede Nordic Bioplastic Conference 2024.

Traditionen tro finder konferencen sted i Industriens Hus i København. Her samles hele den nordiske bioplastbranche til en dag med faglige oplæg og erfaringsudvekslinger inden for bioplastområdet.

Bioplastic Conference 2020 i Industriens Hus.

Massebalance og cirkulær økonomi

Temaerne for Bioplastic Conference 2024 er massebalance og cirkulær økonomi, og programmet omfatter flere oplægsholdere, der giver forskellige perspektiver på emnerne. Dagen byder også på virksomhedscases og eksempler på nye materialer.

Den nordiske bioplastkonference har tidligere tiltrukket toneangivende forskere og beslutningstagere, og det er også tilfældet i år.

På konferencen deltager blandt andet Perstorp, der forklarer, hvordan de arbejder med sporbarhed i massebalanceberegningerne. Perstorp har tidligere offentliggjort sine principper for sporbarhed sammen med IKEA, LEGO og VELUX.

På Nordic Bioplastic Conference er der rig mulighed for at netværke med branchen.

Faglige oplæg

Svenske GAIA BioMaterials er repræsenteret ved Konrad Rosen, der kommer og fortæller om Biodolomer Ocean. Det er et biologisk nedbrydeligt materiale designet til at nedbrydes sikkert på havbunden – håbet er, at det kan være med til at bekæmpe problemet med “spøgelsesnet”.

Fra Dansk Algeplast kommer Henrik Truelsen og fortæller om brugen af alger som en kilde til bioplast – og om fordele ved algeplast i forhold til ”alm.” bioplast, der er fremstillet af majs.

Det er fortsat muligt at tilmelde sig konferencen via dette link.

Det er fortsat muligt at tilmelde sig Nordic Bioplastic Conference