Status på at etablere et grundforløb for plastmageren på Sjælland

Efter mange drøftelser med skoler og sparring og opbakning fra medlemmer af Plastindustrien, er etableringen af et grundforløb som plastmager på Sjælland stødt på hindringer.

Del:

Udviklingsudvalgt for Plast i Industriens Uddannelser har med hjælp fra en række medlemsvirksomheder og sekretariatet i Plastindustrien, samt erhvervsskolen ZBC i Ringsted, afsøgt muligheden for at etablere et nyt grundforløb for plastmageruddannelsen på Sjælland.

Det er for at imødekomme behovet for et uddannelsesudbud tæt på Sjællandske virksomheder, da det erfaringsmæssigt er en barriere for unge udefra såvel som ældre medarbejdere i virksomhederne, at selve skoleopholdet foregår i Jylland. Desværre har det ikke været muligt at komme i gang, som det var håbet:

– Vi har haft fyraftensmøde med god opbakning fra jer i branchen og flere af jer har støttet op med god sparring og ikke mindst tilsagn om konkret hjælp til opstart i form af udstyr, materialer og opkvalificering af faglærere. Det skal I have stor tak for, siger Jo Dietrich, Seniorkonsulent i Plastindustrien

Til trods for ZBC’s indledningsvise interesse, har skolen desværre måtte konkludere, at det ikke er muligt at etablere et grundforløb for plastmageren hos dem.

Afsøger andre spor

Udvalget og Plastindustrien arbejder dog videre på andre spor, samt strukturelle justeringer af uddannelsen, der skal føre til bedre uddannelsesdækning og tidssvarende kvalificeret arbejdskraft til branchen på Sjælland.

I forsøg på at imødekomme behovet for nærhed til uddannelsen, og indtil der forhåbentligt findes en anden skole der kan påtage sig at etablere et grundforløb, peger Jo Dietrich på to alternative muligheder for at tage en lærling i en sjællandsk virksomhed:

– Man kan tage en lærling i mesterlære, hvor lærlingen først skal på skole efter et år i virksomheden. Eller lærlingen kan starte på ens lokale erhvervsskole på automatik- og proces-uddannelsen, der for ganske nyligt har fået adgang til hovedforløbet på plastmageruddannelsen. Selv om det sidstnævnte forslag måske ikke er den mest optimale løsning på den lange bane, så er det muligt at starte lokalt og fortsætte i Jylland, når man har fået smag for faget og blevet glad for virksomheden.

Tag gerne kontakt til Jo Dietrich hvis du har brug for hjælp, eller kig på for at finde din nærmeste erhvervsskole med automatik- og procesuddannelsen.