Plastindustriens Sprøjtestøbesektion og Sektionen for Ekstrudering og Termoformning fusionerer

Stærke ligheder og fælles aktiviteter driver fusionen mellem Plastindustriens Sprøjtestøbesektion og Sektionen for Ekstrudering og Termoformning, der nu bliver den største sektion i foreningen med over 80 medlemsvirksomheder.

Del:

Plastindustriens Sprøjtestøbesektion og Sektionen for Ekstrudering og Termoformning har en-stemmigt besluttet at fusionere de to sektioner. Forslaget om sammenlægningen blev fremsat af begge sektioners bestyrelser og har været undervejs i diskussion i løbet af det seneste år.

Formand for sektionen Kenny Bjerg, Senior Director i LEGO System A/S, fortæller:

– Vi har gennem det seneste år haft et stadig tættere samarbejde mellem de to sektioner, og er blevet enige om at fusionere dem, da vi har mange fælles snitflader. Vi glæder os derfor meget til at arbejde endnu tættere sammen om en ny og styrket sektion, hvor der er plads til diskussion af alt fra produktionstekniske forhold til de fælles udfordringer, vi står overfor som producenter.

Både Sprøjtestøbesektionen og Sektionen for Ekstrudering og Termoformning har været en del af Plastindustrien siden slutningen af 1980’erne med den seneste sammenlægning af sidstnævnte sektion i 2010.

Fusionen blev officielt stemt igennem af begge sektioner på årsmøderne den 23. november 2023. Den nye, sammenlagte sektion har fået det foreløbige fælles navn ‘Termoplastsektionen’.

En styrket fælles sektion

De to sektioner har fungeret som centrale samlingspunkter for erfaringsudveksling i plastbranchen og har arbejdet på at fremme produktionstekniske og faglige forhold inden for deres respektive områder. I dag er det imidlertid klart, at sektionerne deler flere ligheder end forskelle. Samtidig har der i stigende grad været et betydeligt overlap i de aktiviteter, sektionerne udfører – både hvad angår faglige og sociale arrangementer.

Sammenlægningen markerer en spændende udvikling i branchen, hvor ressourcer og ekspertise forenes for at skabe en endnu stærkere og mere sammenhængende sektion.

Forud for fusionen havde Sprøjtestøbesektionen omkring 50 medlemsvirksomheder, mens Sektionen for Ekstrudering og Termoformning talte cirka 30 medlemmer. Dermed bliver den nye sektion den største i Plastindustrien med godt 80 medlemsvirksomheder.

Kontakt sekretær Anders Kildegaard Knudsen, hvis du vil høre nærmere: akk@plast.dk.