Deltag i europæisk markedsundersøgelse om kompositaffald

EuCIA vil undersøge omfanget af kompositaffald for at blive klogere på mulighederne for genanvendelse. Deltag i undersøgelsen hér.

Del:

Kompositmaterialer kommer til at spille en afgørende rolle i overgangen til en klimaneutral økonomi på grund af deres anvendelse i nøglesektorer som vindenergi, mobilitet, industri og lagring af brint.

Der er behov for genanvendelsesløsninger, da et voksende antal komponenter af kompositmateriale begynder at nå slutningen af deres levetid.

Den europæiske kompositorganisation EuCIA estimerer, at den samlede mængde affald af hærdeplast-kompositter i Europa er cirka 400.000 tons om året. Det inkluderer både produktionsaffald og end-of-use-affald.

EuCIA estimerer, at 40-70% af affaldet i øjeblikket deponeres på lossepladser eller forbrændes uden energiudvinding. Præcise data er imidlertid ikke tilgængelige.

Har igangsat markedsundersøgelse

Derfor har EuCIA i et fælles initiativ med epoxy- og polyestergruppen, CEFIC UP/VE under den europæiske kemiorganisation og Epoxy Europe organiseret en europæisk markedsundersøgelse om affalds- og genanvendelsesmarkedet for kompositter.

Undersøgelsen er åben for kompositproducenter, der opererer inden for alle slutbrugermarkeder og fremstillingsmetoder. Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at undersøge de forskellige udfordringer relateret til genanvendelse af kompositter, eksempelvis inden for indsamling, transport eller behandling.

EuCIA vil bruge resultaterne til at støtte opbygningen af en infrastruktur til genanvendelse af kompositter.

Deltag i undersøgelsen

Kompositsektionen støtter EuCIAs initiativ og opfordrer danske virksomheder til at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen er åben fra den 4. september til den 31. oktober, og hvis du kan afsætte højst 8 minutter af din tid, vil vi være taknemmelige. Sammen kan vi vise, hvordan man opnår cirkulær økonomi for kompositter i Europa.

Gå til undersøgelsen: https://forms.gle/oeRfXzawzRBbR5af9