Jeg glæder mig til Plastdagen 2023

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien. Foto: Plastindustrien
Del:

Artiklen er bragt i Magasinet Plast – nr. 2 – 28. april 2023

Danske plastvirksomheder har i mange år haft fokus på den grønne omstilling. Men da energikrisen ramte sidste år, måtte flere virksomheder stille sig selv spørgsmålet: Skal vi skrue ned for ambitionerne for den grønne omstilling i en periode eller lukke virksomheden? At omstille til grønne løsninger koster penge, og situationen med stigende energipriser og et marked, der knapt var kommet sig oven på en pandemi, stillede virksomhederne i en ny type dilemma: Hvilken dagsorden skulle de prioritere højest?

Netop dét sætter vi, sammen med andre dilemmaer, fokus på den 25. maj, når vi inviterer til Plastdagen 2023 i Industriens Hus. Plastdagen er et højdepunkt, jeg ser frem til hvert år og jeg håber naturligvis, at så mange som muligt vil deltage igen i år. Dagen bliver spækket med interessante oplæg, der hver især tager udgangspunkt i spørgsmålet: Er energi og klima en udfordring eller en mulighed for vores branche?

TILMELD DIG: Plastdagen 2023 – Energi og klima: Udfordring eller mulighed?

Gode råd til grøn omstilling

Til at åbne konferencen vil Energistyrelsen præsentere forventningerne til fremtidens energiformer og løfte sløret for, om power-to-x kan blive en vigtig faktor i fremtidens i plastbranche. Virksomheden KissCSR, der rådgiver virksomheder i den grønne omstilling, kommer med gode råd til, hvordan man finder et kommercielt ståsted i den grønne dagsorden og gennemgår de typiske årsager til en fejlslagen grøn omstilling.

Desuden vil en stribe af Plastindustriens medlemsvirksomheder dagen igennem fortælle, hvordan netop de har arbejdet med at gøre klima- og energidagsordenen til et vækstpotentiale. Den grønne omstilling stiller imidlertid store krav til virksomhedernes digitale indberetninger. Derfor er vi glade for, at digitaliseringsminister Marie Bjerre har takket ja til at medvirke og fortælle om regeringens planer på området.

Meget har rykket sig, men der er arbejde endnu

I Plastindustrien har vi længe arbejdet med at nuancere plastens omdømme i samfundet. Blandt andet med vores kampagne ’Realistisk om Plast’. Meget har rykket sig, men jeg møder fortsat mange, der mener, vi skal mindske brugen af plast. Og det skal vi også, hvis den bliver brugt et sted, hvor det ikke giver mening!

Jeg er dog også af den overbevisning, at det stigende fokus på klima og CO2-aftryk bliver en kæmpe vækstmulighed for plastbranchen de kommende år. Sidste år konkluderede en McKinsey-rapport, at plast er det mest bæredygtige materiale i 13 ud af 14 tilfælde. Desuden vil det slet ikke være muligt at fremstille eksempelvis nye vindmøller, solceller eller lette, grønne transportmidler uden plast.

Det er argumenter, som vi ofte må bringe i spil, når vi drøfter fremtidens bæredygtige samfund.

Fem procent er godt givet ud

Vi har et fælles mål om at blive fossilfrie. Men langt størstedelen af verdens råolie bruges i dag til energi og transport, og kun knap 5 procent til plast. Derfor er det også helt naturligt at se på, hvor man finder den største besparelse. For hvis plast er den mest bæredygtige løsning, så er de 5% givet godt ud. Rapporten fra McKinsey nævner desuden, at fremtidens vækst i plastproduktion blandt andet vil blive fundet via øget genanvendelse og alternative sourcing som biobaserede materialer og power-to-X.

Der er således gode grunde til at holde fast i plasten som materiale – også i fremtiden. For plastbranchen rummer den grønne omstilling endda et utal af muligheder.

Vores branche er på mange måder godt rustet til fremtidens grønne ambitioner. Men vi er ikke i mål endnu og den kommende tid vil formentlig byde på flere dilemmaer og svære valg for os alle.

Nogle af disse dilemmaer bliver omdrejningspunkt for en fælles debat på årets Plastdag. Tv-vært Gertrud Thisted Højlund er ordstyrer på hele Plastdagen, der rundes af med en specialudgave af Højlunds Forsamlingshus. Hér vil et debatpanel sammen med deltagerne i salen debattere en række af de store spørgsmål, som branchen står over for de kommende år.

Som en festlig afslutning på dagens program – og noget af det jeg personligt ser meget frem til – uddeles Plastprisen 2023. I dette nummer af Magasinet Plastforum kan du læse mere om de nominerede til prisen. Som altid er det Plastindustriens egne medlemmer, der udpeger vinderen og afstemningen er åben allerede nu og helt frem til Plastdagen d. 25. maj.

Fokus på energi og klima i Plastic Pavillion

Det er dog ikke kun på Plastdagen, vi har fokus på energi, klima og grøn omstilling. Det er dagsordener, vi løbende arbejder målrettet med i foreningen. Et af de steder, det fylder ekstra meget i disse dage er i forberedelserne til opsætningen af ’ Plastic Pavilion – Building Sustainable Societies’.

Både i industrien og i byggeriet arbejdes der målrettet på at udnytte og genanvende ressourcerne bedst muligt. Når Plastindustrien til sommer deltager i UIA Verdenskongressen for arkitekter med en udstillingspavillon på Gammel Strand i København, er det netop for at sætte fokus på plastens rolle i et bæredygtigt samfund indenfor byggeri, design og arkitektur.

I løbet af de fire uger, pavillonen er opstillet, kan besøgende og forbipasserende gå på opdagelse i pavillonens udstilling af plastprodukter, deltage i en lang række lærerige aktiviteter og se gode cases, hvor plast skaber værdi. Pavillonen vil også vise hvor plast har sine begrænsninger og hvilke udfordringer vi stadig arbejder på at løse.

Det er med andre ord en utrolig spændende og indholdsrig tid i Plastindustrien. Og jeg glæder mig til at møde jer alle på Plastdagen d. 25. maj, til en dag fyldt med inspirerende indlæg og masser af mulighed for at pleje sit netværk.
På gensyn!