Ngo’er på besøg hos Plastindustriens medlemsvirksomheder

os Lego diskuterede aktørerne blandt andet, hvordan biomasse kan indgå i produktion af koncernens legeklodser. Foto: Arkiv

Plastindustrien har et både godt og vigtigt samarbejde med en række ngo’er. I december inviterede sekretariatet dem på besøg hos medlemsvirksomhederne LEGO Gruppen og LETBEK.

Del:

Igennem en årrække har Plastindustrien haft et tæt og konstruktivt samarbejde med en række ngo’er på miljøområdet.

For at udbygge samarbejdet – og for at give ngo’erne et bedre indblik i, hvordan arbejdet foregår i industrien, og hvilke overvejelser om bæredygtig produktion, virksomhederne gør sig – inviterede Plastindustrien dem helt ind i produktionshallerne.

– Det er vigtigt, at vi som industri har en god kontakt til miljøorganisationerne, så vi kan arbejde sammen om at løse de store samfundsopgaver, vi har en fælles interesse i. Det gør vi bl.a. med designguiden og ’Projekt plastfrit hav’(Smid link til den), og derfor arrangerede vi turen til LEGO Gruppen og LETBEK, siger Plastindustriens miljøchef, Christina Busk.

Med på ngo-turen var repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change og Rådet for Grøn Omstilling.

LEGO gav rundtur og besvarede spørgsmål

Turen begyndte i Billund hos LEGO Gruppen, hvor Ole Hammer Director, Government and Public Affairs og Tim Brooks, Vice President, Environmental Responsibility svarede på ngo’ernes spørgsmål om alt fra nye og gamle materialer, CO2-aftryk, forsøg med nordamerikanske take-back-løsninger, emballager og generelt om cirkulær økonomi.

Foruden besøg i produktionen og i LEGO’s materialelaboratorium bød turen på en længere diskussion om biomasse som komponent, mulighederne for at genanvende PET i LEGO’s produkter og det nordamerikanske genbrugsprojekt Replay, der har indsamlet over 380 ton brugte LEGO klodser, der bliver doneret til velgørende formål i USA og Canada.

CO2-beregner i fokus hos LETBEK

Herefter gik turen vestpå mod LETBEK. Der var fokus på, hvordan LETBEK har cirkularitet som udgangspunktet for hele virksomheden.

Michael Bayer Thomsen, direktør og Louise Aagaard Jensen, materialespecialist gav en tur rundt i produktionen og på deres genanvendelsesfaciliteter. Ngo’erne havde mulighed for at få større kendskab til virksomhedens forskellige produkter samt indblik i, hvordan LETBEK arbejder med genanvendte materialer.

Til sidst blev Ngo’erne introduceret for LETBEK’s arbejde med at udvikle deres egen CO2 beregner, som giver dem større mulighed for at kunne sammenligne materialer og herved designe produkter med fokus på at minimere CO2 udledningerne.