Stena Recycling indgår samarbejde om genanvendelse af plastcisterner

Stena Recycling & Laufen vil genanvende plastcisterner.
Stena Recyclings filialchef Jakob Linnet og bæredygtighedsansvarlig i LAUFEN Nordic, Anja Aabye viser de plastcisterner der indsamles i forsøgsprojektet.

Et nyt samarbejde mellem badeværelsesproducenten LAUFEN og genanvendelsesvirksomheden Stena Recycling skal sikre øget genanvendelse af plastcisterner fra en kvart million toiletter, der årligt skiftes ud herhjemme. Ambitionen er, at erfaringerne fra det danske initiativ baner vejen for udrulning på verdensplan.

Del:

LAUFEN, der bl.a. producerer toiletter og håndvaske, har indgået et samarbejde med genanvendelsesvirksomheden Stena Recycling om at indsamle kasserede danske toilet-cisterner og omdanne dem til plastgranulat, der siden kan anvendes i nye produkter.

Under porcelænskappen i de fleste nyere gulvstående toiletter, finder man plastcisterner. Tidligere var der ingen indvendig plastcisterner, og da var vandet i direkte kontakt med keramikken. Det gav ofte udfordringer med kondens.

Nutidens udfordring er til gengæld, hvad man gør med plastcisternerne, når toilettet skal repareres eller udskiftes.

– Blandt andet det høje kalkindhold i dansk vand gør, at VVS’eren for det meste vælger at skifte alt indmad, når et toilet er defekt – både for at spare tid og for at være sikker på, at problemet bliver løst. Så ryger plastcisternen ud. Det er naturligvis bedre, hvis man i stedet kan bruge den på en ny måde, siger Anja Aabye, bæredygtighedsansvarlig i LAUFEN Nordic.

Hun fik ideen til forsøgsprojektet, som hun nu håber at udrulle bredt i Danmark – og sidenhen globalt.

Forsøgsprojekt med et socialøkonomisk perspektiv

Som led i forsøgsprojektet har LAUFEN siden august 2021 opsat særlige butiksstandere – såkaldte dropbokse – på 10 udvalgte grossistlokationer, hvor håndværkere kan deponere gamle plastikcisterner, når de kommer ude fra kunderne.

Fra grossisten køres cisternerne til beskyttet værksted i Præstø, hvor de som led i et socialøkonomisk initiativ skilles ad. Tilsvarende kommer et beskyttet værksted vest for Storebælt til at stå for den del, der fortrinsvis indsamles i Jylland, så nærheden fremmes og transporten minimeres.

Stena Recycling indsamler plastcisternerne, kværner og omdanner dem til genanvendelige plastgranulat, som efterfølgende sendes til Stena Recyclings samarbejdspartnere, hvor de indgår i fremstillingen af nye produkter.

Slutteligt ender plastpellets hos plastproducenterne, hvor de atter indgår i nye plastprodukter.

– Installatørerne er glade, grossisterne er glade, og så har vi endda et socialøkonomisk perspektiv i forsøgsprojektet, fordi vi samarbejder med nogle udsatte borgere, som kan se, at de også er med til at gøre en forskel. Sådan kan man måske ikke gøre alle steder, og derfor undersøger vi nu, hvordan konceptet bedst kan opskaleres og udrulles i andre lande, fortæller Anja Aabye.

Samarbejdet skal øge genanvendelsen af restmaterialer

Også hos Stena Recycling glæder man sig – og ser frem til forhåbentlig at udrulle projektet i nogle af de markeder i Norden og Europa, som LAUFEN og Stena Recycling er fælles om.

– De forskellige samarbejder mellem Stena Recycling og LAUFEN er udtryk for den omstilling, der generelt foregår i industrien. LAUFEN har et stort ønske om at gå forrest, når det gælder genanvendelse af restmaterialer. Vi har vi den fornødne viden og organisation til at omsætte gamle produkter til nye. På den måde er vi fælles om opgaven, og der er en naturlig cirkularitet, mener Stena-filialchef Jakob Linnet.

Med materialeeksperter et landsdækkende filialnetværk og et bredt netværk af specialiserede samarbejdspartnere i ind- og udland har Stena Recycling et højt hands-on vidensniveau om, hvordan man i praksis sikrer, at ressourcer kan anvendes igen og igen.

Det er en kæmpe fordel for de virksomheder, der ønsker at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til at reducere CO2-udledningen.

Stena Recycling og LAUFEN samarbejder i forvejen om flere projekter med grønne perspektiver. Blandt andet henter Stena for tiden overskydende materiale fra et stort LAUFEN-byggeprojekt i Jylland.