Reportage: EPS-branchen er kommet stærkt igennem coronaen

Den 16. marts afholdt EPS-branchen årsmøde, hvor de centrale aktører mødtes for at drøfte flere cirkulære tiltag for EPS, også kendt som flamingo. Det var første gang i to år, at branchen fysisk kunne samles.

Del:

EPS-branchen var for nyligt samlet til årsmøde, hvor der blev gjort status over det forgangne år.

Mængden af importeret EPS-råvare er steget med over 2 % siden sidste år. Der sker stadig større optag af genanvendt indhold samt et skifte fra hvid til grå EPS indenfor byggeriet. Dermed er væksten i solgt EPS langt større.

Den danske EPS-branche er kommet godt igennem coronaen, og branchen kunnet konstatere, at der stadig er større efterspørgsel på EPS.

EPS-producenterne tager mere og mere EPS tilbage og sikrer genanvendelse af materialet. Samtidig har vi nået at 46 danske indsamler EPS via genbrugspladserne. Det betyder, at vi har en betragtelig skjult vækst ift. den måde vi tidligere har opgjort omsætningen i branchen, forklarer Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen – en del af Plastindustrien.

Han fortsætter:

– Derudover ser vi i stigende grad, at byggeriet skifter til den grå EPS, som isolerer 20 % bedre. Det samme ser vi også se inden for måltidskassemarkedet, hvor der er fokus på, at EPS-kasserne kan genbruges en del gange før vi tager dem tilbage og genanvender dem i produktionen.

Branchen vurderer reelt væksten til at være i omegnen af 5-7%, når der tages højde for optaget af genanvendt indhold og skiftet til grå EPS.

Ny cirkulær arbejdsgruppe

I forbindelse med årsmødet blev en række cirkulær tiltag drøftet. EPS-branchen nedsatte en cirkulær arbejdsgruppe som skal afdække endnu flere steder, hvor branchen kan bidrage til vidensdeling, fælles løsninger og europæisk vidensdeling.

Vi er meget langt fremme med genanvendelse af EPS i Danmark og Norge, med hvem som branche historisk har samarbejdet en masse med. I Norge har de særskilt data for genanvendelse af EPS, og der genanvender de mere end 76%. Det niveau skal vi have hele Europa op på, fortæller Henrik Vasylyeva, adm. direktør i Sundolitt og formand for EPS-branchen.

Igennem de sidste fire år har branchen øget samarbejdet med danske kommuner om indsamling af EPS til genanvendelse.

I 2018 var det 17 kommuner, som indsamlede EPS med det ved årsskiftet var hele 46 danske kommuner, som sikrede genanvendelse af EPS. Og branchen er derudover i dialog med 30 kommuner mere.

Det er dog ikke kun i kommunalt regi, at der sker noget med genanvendelse af EPS. På europæisk plan har branchen bidraget til at udvikle design guides for EPS emballage som fiskekasser og til hårde hvidevarer.

EPS vinder ind i byggeriet

Det er vores medlemmers oplevelse, at byggeriet i høj grad har taget innovative løsninger med EPS til sig. Særlig har EPS til fundamenter og EPS radonløsninger været efterspurgt mere i de forgangne år.

De to løsninger bidrager med miljø- og klimafordele ift. traditionelle byggemetoder. F.eks. sikrer radonpladen af EPS mod, at den radioaktive gas radon trænger ind i bygninger, og EPS-fundamenter kan reducere CO2-påvirkningen fra et standardparcelhus med over 2 tons ift. traditionelle byggemetoder.

– Klima og miljø spiller en rolle for beslutningstagere. Derfor er de i stigende grad opmærksomme på, at de skal vælge de rette løsninger allerede i starten af byggeprocessen, fortæller Chresten Heide-Anderson.

EPS-branchens bestyrelse

På årets generalforsamling var der genvalg til bestyrelsens formand og næstformand: Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt; Karl-Erik Olesen, næstformand og adm. Direktør i BEWiSynbra Danmark; mens Torben Nielsen fra Jackon Danmark er nyt bestyrelsesmedlem.