Genanvendelse af EPS-fiskekasser bliver styrket

Danish Seafood Association og EPS-branchen har givet hinanden håndslag på at øge genanvendelsen af fiskekasser af EPS (også kendt som Flamingo).

Del:

Med lanceringen af EU’s plaststrategi er målet, at alle plastemballager skal være designet, så de let kan genanvendes inden 2030. Samtidig er det ambitionen, at plastaffald i overvejende grad skal indsamles separat og 50% skal genanvendes.

Den målsætning bakker Danish Seafood Association og EPS-branchen helhjertet op om.

Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association.

De to brancheorganisationer er enige om, at fiskekasser af EPS allerede er designet optimalt til genanvendelse. Kasserne skal nemlig blot komprimeres, hvorefter de brugte kasser kan sælges som råvarer i produktion af nye plastprodukter. Opgaven er derfor at sikre en så høj som mulig genanvendelse af EPS-kasserne.

– Vores medlemmer anvender i høj grad fiskekasserne af EPS, fordi de sikrer kølekæden og dermed garanterer en høj fødevarekvalitet, når den ferske fisk kommer frem til kunden. Det er helt centralt for os som branche, at der ikke kan sås tvivl om kvaliteten af vores produkt,” fortæller Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association.

Han fortsætter:

– Derfor er det også vigtigt for os, at vi sikrer, at EPS-kasserne bliver indsamlet og genanvendt i så høj grad som mulig. Ellers risikerer vi et pres for at skifte til løsninger, som ikke kan garantere kølekæden i samme omfang.

For Danish Seafood Association handler samarbejdet om genanvendelse af fiskekasser af EPS i høj grad om at fastholde branchens mia. store eksport af fersk fisk og skaldyr til udlandet.

Brancheforeningen repræsenterer en samlet omsætning på 33,2 mia. kr. og dens medlemmer eksporterer fisk og skaldyr for over 26 mia. kr., hvorved fiskeindustrien placerer sig som den 2. største fødevareeksporterende branche i Danmark.

Genanvendelse sikrer god økonomi og grønne fordele

Hos EPS-branchen, der repræsenter både producenter af fiskekasserne og genanvendelsesvirksomheder, er man glade for det nye samarbejde.

– Analyser viser, at der er store klimagevinster ved at sikre genanvendelse af EPS. Samtidig opnår virksomheder, som håndterer større mængder af EPS, typisk økonomiske fordele ved at indsamle, presse og sende til genanvendelse,” fortæller Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen – en del af Plastindustrien.

Han uddyber:

– Virksomhederne kan dels sælge de brugte fiskekasser, som har en ret pæn videresalgsværdi, når de er presset sammen. Man kan nemlig fjerne stort set al luften fra kasserne. Derudover undgår virksomhederne omkostninger til affaldshåndtering. Så ved at genanvende EPS-kasserne som omdanner de deres affald til en værdifuld ressource.

Samarbejdet betyder indledningsvis, at de to brancheorganisationer vil understøtte vidensdeling, således at mest mulig EPS bliver indsamlet til genanvendelse.

Derfor vil Danish Seafood Association bidrage med at øge kendskabet til genanvendelse af EPS blandt dets medlemmer, mens EPS-branchen og dens medlemmer vil understøtte medlemmerne af Danish Seafood Association og deres kunder med at finde løsninger, som sikrer optimal genanvendelse af fiskekasserne af EPS.

De to brancheforeninger vil løbende drøfte, hvilket næste skridt der kan tages for at øge genanvendelsen af EPS-kasserne.