Producentansvaret for emballage er en gylden mulighed for at styrke den grønne omstilling

Christina Busk

Det kommende producentansvar for emballage kan fremme den grønne omstilling og øge mængden af genanvendt plast i høj kvalitet, hvis det bliver skruet rigtigt sammen, skriver Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, i dette debatindlæg.

Del:

Nedenstående debatindlæg er bragt af Klimamonitor.dk og forfattet af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien: 

Det udvidede producentansvar på emballage træder i kraft den 1. januar 2025, og derfor skal Folketingets partier inden længe nå frem til de overordnede rammer for implementeringen.

Udfaldet af forhandlingerne får direkte indflydelse på, hvor hurtigt og hvor godt vi i Danmark kommer til at lykkes med den grønne omstilling af plastemballageområdet.

Derfor har vi i Plastindustrien – siden producentansvaret blev vedtaget i EU – slået på tromme for, at det bliver indrettet sådan, at ordningen styrker cirkulære løsninger til gavn for både miljø og klima.

Gebyrstrukturen skal belønne kloge valg

Vi opfordrer til, at man fra politisk side vælger et højt grønt ambitionsniveau – f.eks. når det kommer til udformningen af producentansvarets gebyrstruktur (det miljøgraduerede bidrag).

Målet med producentansvaret skal være, at der kommer så høj en kvalitet ud af vores emballageaffald, at det kan anvendes til både fødevareemballage, shampooflasker og andre produkter, som forbrugerne kan finde igen på butikkernes hylder.

For at understøtte den udvikling skal virksomheder belønnes for at træffe kloge valg ud fra en række grønne parametre.

Det betyder konkret, at virksomheder, der designer genanvendelig eller genbrugelig emballage, skal betale mindre til den efterfølgende affaldsbehandling gennem producentansvaret sammenlignet med virksomheder, som ikke indtænker genbrug og genanvendelse.

På samme vis bør det give en kontant rabat at bruge genanvendt plast i produktionen af en emballage, da denne fremgangsmåde som bekendt medfører en CO2-gevinst sammenlignet med brugen af jomfruelige materialer.

LÆS OGSÅ: Producentansvar på emballage skal være ambitiøst og cirkulært

Virksomhederne omfavner agendaen

Rigtig mange plastemballageproducenter har længe arbejdet målrettet med grøn omstilling.

For et stødt stigende antal virksomheden er genbrug og genanvendelse en central del af forretningen, og udviklingen går hurtigere end nogensinde.

En række af emballageproducenterne har deltaget i at udarbejde Plastindustriens designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere i samarbejde med blandt andre Dansk Naturfredningsforening, COOP og Københavns Kommune.

Endnu flere producenter, brandowners og detailkæder har siden lanceringen i 2019 taget designguiden til sig som et konkret værktøj til at designe genbrugelig og genanvendelig plastemballage.

Det ligger lige for at anvende designguidens anbefalinger om emballagers genanvendelighed som et konkret udgangspunkt for drøftelserne om udformningen af producentansvarets gebyrstruktur.

Plastindustrien står fortsat klar med faglige indspark

Når rammerne i producentansvaret er på plads, kan de konkrete forberedelser og planer for udmøntning af producentansvaret for alvor gå i gang, og virksomhederne kan få noget mere håndgribeligt at forholde sig til.

De indledende manøvrer fra industrien er allerede iværksat. I starten af december meddelte Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og DagSam, at de har dannet foreningen ’Dansk Emballage Producentansvar’ – en såkaldt ’kollektivordning’ for den praktiske udmøntning i producentansvaret.

Foreningen skal nå frem til en model for kollektiv indsamling og affaldsbehandling på vegne af producenterne.

Vi hilser etableringen af ’Dansk Emballage Producentansvar’ meget velkommen, og vi ser frem til fortsat at deltage som konstruktiv samarbejdspartner, der byder ind med faglige inputs på plastemballageområdet.

Tilblivelsen af producentansvaret for emballage er en gylden mulighed for at styrke den grønne omstilling. Derfor skal både politikere og virksomheder tage ansvar for, at producentansvaret bliver ambitiøst i praksis.