Mini-portræt: Kenneth Westergaard Andersen (Uni Technology A/S)

Kenneth Westergaard Andersen

Vi bringer en række mini-portrætter af medlemmerne i Plastindustriens bestyrelse. I denne omgang zoomer vi ind på Kenneth Westergaard Andersen, der er ejer af Uni Technology A/S i Vejle.

Del:

Kenneth Westergaard Andersen er ejer af Uni Technology A/S i Vejle, hvor han varetager den strategiske udvikling af virksomheden i samarbejde med sine medarbejdere.

Trods sin rolle som iværksætter og virksomhedsleder får hans indre fagspecialist stadig plads til at tage nærværende dialoger med medarbejderne om helt konkrete udfordringer.

Uni Technology er specialiseret i produktudvikling, konstruktion af produktionsværktøjer, værktøjsdesign og finmekanik til industrien samt sparringspartner fra ide til produktion; – fra skitsen på servietten til det færdige produkt.

Ønsker at styrke båndet mellem værktøjsmagerne og industrien

Kenneth har valgt at engagere sig i Plastindustriens bestyrelse, da han vil arbejde for et stærkere bånd mellem værktøjsmagerne og plastindustrien med henblik på at forbedre de tværfaglige kompetencer, som han mener er nødvendige  for at opnå de bedst tænkelige slutløsninger.

En tankegange der også afspejles i Uni Technology A/S virke, og i Kenneths engagementer i bestyrelsen i Plastindustriens  ’Maskin- og Værktøjssektionen’ under Plastindustrien og i formandskabet for ’Værktøjsindustrien i Danmark’ (ViD).

Det er vigtigt at synliggøre de mange positive muligheder plasten har

Ifølge Kenneth er en af Plastindustriens største nutidige udfordringer, at synliggøre de mange positive muligheder industriel plastproduktion stadig repræsenterer.

På trods af, til tider, offentlige skepsis om plastanvendelse, sker der mange nye udviklinger indenfor genbrug, design og ikke mindst materialernes nye anvendelser.

Plastens anvendelsesmuligheder forbløffer gang på gang

Da Kenneth er optaget af processerne og ’udviklingsrejsen’ fra idé til færdigt produkt har han ikke ét konkret favoritprodukt af plast. Men han er særdeles optaget af de nye muligheder, der ligger i udnyttelse af plast i vores alles hverdag kombineret med forbedringer i til både genbrug, affald, energiudnyttelse – det vi almindeligt kalder klimaforbedringer.

– Jeg bliver stadig lige forbløffet over det færdige produkt, når jeg tænker på hvordan det hele startede med en idé, afslutter Kenneth Westergaard Andersen.

Læs mere om Plastindustriens bestyrelse her.