Velbesøgt årsmøde forbereder EPS-branchen på fremtiden

Den 30. marts afholder EPS-branchen årsmøde i Taastrup.

Den 5. marts afholdt EPS-branchen årsmøde i Taastrup. Det var et årsmøde præget af optimisme og fremgang, hvor de centrale aktører i den danske EPS-branche mødtes for bl.a. at høre et oplæg om Industri 4.0. Branchen kunne samtidig fejre en række flotte resultater – bl.a. i forhold til genanvendelse og kommunalt samarbejde.

Del:

Det var en veloplagt EPS-sektion, der mødtes til årsmøde i torsdag den 5. marts 2020.

Branchen kunne fejre en række rekorder. Blandt andet er mængden af indkøbt EPS-råvarer steget med 4% til det det højeste niveau nogensinde. Branchen kunne samtidig glæde sig over, at den nu repræsenterer hele EPS-værdikæden. Ikke mindre end fem nye medlemmer er kommet til siden sidste årsmøde – og flere af dem var med til årsmødet.

– Igennem årene har branchen været præget af konsolidering, så det er lidt uvant, at se en lang række nye ansigter, siger Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt.

Han fortsætter:

– Samtidig har vi haft en meget lukket tilgang til omverdenen og ikke i tilstrækkelig grad fortalt om vores produkt. Det besluttede vi at ændre på sidste år – og vi har virkelig kunne mærke en forskel.

Øget salg og fokus på genanvendelse

Det betyder, at der er sket en endnu større stigning i salget, da EPS-branchens medlemmer har været bedre til at producere tyndere produkter samtidig med, at man i branchen har haft succes med øget genanvendelse af eget affald og brugt EPS fra kunderne.

Dertil kommer en stigning i indsamling af EPS til genanvendelse i kommunerne.

– Desværre opgør vi i Danmark ikke EPS til genanvendelse, derfor er der noget vurdering involveret. Det er dog helt sikkert, at der er sket markante stigninger i såvel den kommunale indsamling som vores medlemmers genbrug og genanvendelse af EPS. Det betyder, at den reelle produktionsstigning er endnu større, siger Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen.

EPS-branchen har åbnet op

EPS-branchen har tidligere været samlingssted for råvareproducenter og EPS-bearbejdende virksomheder, men i 2019 åbnede branchen op for, at også uddannelsesinstitutioner, genanvendelsesvirksomheder, EPS-beton producenter og andre tilknyttede virksomheder kunne blive en del af branchen.

– Vi besluttede, at vi ville samle hele værdikæden i EPS-branchen. Det var den bedste måde at sikre dialog med resten af samfundet. Og vi ville sikre os, at vi er den aktør, man er i dialog med, når det gælder EPS – fra produktion til byggeri og til uddannelse og genanvendelse. Det er i høj grad lykkedes, forklarer Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt.

Ny tilgang har båret frugt

I sommeren 2018 ansatte EPS-branchen en projektchef, der skulle drive den mere udadvendte tilgang på vegne af branchen. Og den nye tilgang har båret frugt.

– Vi har kunnet konstatere, at vi har opnået betydelig større dialog med interessenter og medierne om EPS – og ikke mindst EPS’ens rolle i den cirkulære økonomi, konstaterer Henrik Vasylyeva.

Den nyansatte projektchef Chresten Heide-Anderson har i høj grad haft fokus på at formidle til blandt andre kommunerne, at EPS er 100% genanvendeligt.

– Det var desværre en udpræget myte, at EPS ikke kan genanvendes. Det gjorde, at få kommuner indsamlede EPS, selvom det er 100% genanvendeligt. Det er der blevet rykket på i løbet af det sidste år. Nu ender mindre brugt EPS i småt brændbart og mere indgår i den cirkulære økonomi. Vi kan godt bruge EPS-affaldet i industrien, og hver gang vi genanvender et kilo EPS i stedet for at brænde det af, så sparer vi over 5 kg. CO2, uddyber Chresten Heide-Anderson, projektchef for EPS-branchen.

EPS-branchen har derfor arbejdet målrettet på at finde flere kommunale partnere, som vil samarbejde om øget genanvendelse af EPS.

– I slutningen af 2018 var der 17 kommuner, som genanvendte EPS. Nu er det ca. en tredjedel, som gør det. Cirka en tredjedel har meldt offentligt ud, at de vil gøre det, og resten er mere eller mindre i gang med at finde ud af, hvilken løsning, som passer bedst til dem. Vi håber derfor på, at vi har alle kommuner med i år eller allersenest i slutningen af 2021, afslutter Chresten Heide-Anderson, projektchef for EPS-branchen.

Bestyrelsen

På årets generalforsamling var der genvalg til bestyrelsen, som består af Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt.; Karl-Erik Olesen, næstformand og adm. direktør i BEWiSynbra Danmark; og Jan-Erik Engebretsen, bestyrelsesmedlem og salgsdirektør Byg-Norden i Jackon.

Gå til EPS-branchens hjemmeside.