Nyt politisk flertal giver både nye muligheder og udfordringer for plastbranchen

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, giver i denne leder nogle bud på, hvilken betydning den nye politiske situation på Christiansborg kommer til at have for danske plastvirksomheder. "Vi ser frem til en masse konstruktiv dialog med både ministre og folketingsmedlemmer samt ikke mindst en række virksomhedsbesøg hos vores medlemmer."

Allerede nu kan vi forvente, at plast bliver et varmt emne på Christiansborg frem mod næste valg. Plast har fået sin egen paragraf i regeringens forståelsespapir, og statsminister Mette Frederiksen har foreslået af fordoble afgiften på plastposer. Spørgsmålet er, hvad det nye politiske flertal kommer til at betyde for den danske plastbranche.

Del:

Nedenstående leder af Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, er bragt i Magasinet Plast nr. 3 – 2019:

Efter en historisk lang valgkamp og en sommerferie er der atter liv på Christiansborg og i ministerierne, og der er skiftet ud på mange poster, hvilket ikke mindst skyldes et nyt politisk flertal. Men hvad har det af betydning for de danske plastvirksomheder?

Det er umiddelbart et godt spørgsmål, som jeg vil prøve at besvare efter bedste evne – selvom det nok er lidt tidligt at spå om, da ministrene stadigvæk er i en indkøringsfase.

Vi har dog allerede set, at plast har det nye flertals opmærksomhed, da der er et konkret afsnit om plast i det såkaldte ’forståelsespapir’, der var grundlag for dannelsen af S-regeringen.

Her står bl.a., at der skal indføres højere afgifter på plast, men det er ikke uddybet, hvordan og hvorledes afgiftsstigningerne skal sammensættes. Vi spurgte naturligvis nærmere ind til den formulering, da vi for nylig havde et konstruktivt hilse-på-møde med den nye miljøminister Lea Wermelin (S), men det er et politikområde, som er under udvikling, så det må vi vente lidt med at få svar på..

Plasthandlingsplanen skal opdateres

Hvor højere plastafgifter (og dem vender jeg tilbage til) ikke lyder så attraktivt, er det straks mere interessant, at ’forståelsespapiret’ også indeholder et forslag om at gennemføre en mere ambitiøs plasthandlingsplan.

Vi håber, at det eksempelvis fører til, at vi får implementeret en reel ensretning af kommunernes mange forskellige affaldsindsamlinger inden for en overskuelig periode. Der er stor enighed om, at vi skal den vej, men der mangler at blive fastsat en deadline for, hvornår det skal ske i praksis.

Derudover står der i ’forståelsespapiret’, at regeringen og dens støttepartier vil arbejde for, at der skal bruges færre forskellige typer plast til fremstilling af emballage. Det er en tankegang, som umiddelbart ligger i fin forlængelse af vores arbejde i ’Forum for cirkulær plastemballage’, og vi vil selvfølgelig bidrage til en hensigtsmæssig lovgivning på området.

Højere plastposeafgifter er ikke den rette vej at gå

For nylig fik vi dog en forsmag på betydningen af regeringens fokus på plastafgifter, da statsminister Mette Frederiksen (S) foreslog en fordobling af den eksisterende plastposeafgift. Det er ikke et forslag, som vi kan tilslutte os af flere årsager.

For det første er der med plasthandlingsplanen fra februar 2019 allerede bred politisk enighed om, at bæreposeforbruget skal reduceres. Eksempelvis har detailbranchen i form af Dansk Erhverv, COOP og andre butikskæder indgået en aftale med den daværende regering om at halvere poseforbruget frem mod 2023.

For det andet undrer det os, at plastposen skal afgiftsbelægges yderligere, da et videnskabeligt studie fra DTU – i samarbejde med Miljøstyrelsen – sidste år viste, at plastposen på femten forskellige grønne parametre klarer sig bedre end f.eks. poser af bomuld og papir.

Brug afgiftsindtægterne på en grøn fond

I stedet for at fordoble plastposeafgiften foreslår vi, at de nuværende millionindtægter fra plastposeafgiften (ca. 180 millioner kr. årligt) bliver målrettet en uafhængig plastfond, der understøtter øget plastgenanvendelse, mere forskning og forebyggelse af plast i havet.

Forslaget (som kan læses her) er blevet relativt godt modtaget, og vi vil derfor arbejde videre med idéen i den kommende tid, men uanset vores fondsforslag er der med stor sandsynlighed stadigvæk et politisk flertal bag forslaget om af fordoble plastposeafgiften.

Der er med andre ord både muligheder og udfordringer forbundet med en ny politisk situation på Christiansborg, og vi ser meget frem til en masse konstruktiv dialog med både ministre og folketingsmedlemmer samt ikke mindst en række virksomhedsbesøg hos vores medlemmer.